In noodsituaties buiten kantooruren kun je bellen met Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant via: 088-0666987. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar!

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant is het centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren tot 23 jaar betrokken zijn. Het gaat om situaties waarbij de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin in gevaar zijn. SpoedvoorJeugd grijpt in zo’n crisissituatie in en regelt passende vervolghulp voor kinderen, jongeren en het gezin.

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Indien nodig is een medewerker van SpoedvoorJeugd binnen twee uur ter plaatse en wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Wie kan SpoedvoorJeugd bellen?

Kinderen, jongeren of hun ouders uit de regio Zuidoost Brabant kunnen zelf bij een crisis SpoedvoorJeugd bellen. Maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen, jongeren en gezinnen in een crisissituatie te maken krijgt. Bijvoorbeeld lokale wijkteams, huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden.

Waarbij belt u?

  • Bij een plotseling ernstige ontregeling 
  • in de fysieke, sociale- en/of psychische gesteldheid van een kind en/of ouders.
  • Bij een crisis in een gezin, bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders.
  • Als adequaat handelen en acute inzet van vervolghulp noodzakelijk is om schade te voorkomen.

Wie belt u wanneer?

WanneerWieWelk nummer
Tussen 09.00-17.00 uurSociaal Team040-2241455
Voor en na kantoortijdCrisis InterventieTeam (CIT)088-0666987
Bij een jeugdbeschermingsmaatregelSpoed Eisende Zorg (SEZ)088-0666999
Bij psychiatrische crisiseigen huisarts 
Al in behandeling bij GGZeugen GGZ behandelaar 

Links met uitleg

Sociaal Team 
Crisis Interventie Team (CIT) (externe link)
Psychiatrie (externe link)
SpoedEisendeZorg (SEZ) (externe link)