De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft de ‘Omgevingsvisie Heeze-Leende 2040’ op 26 juni 2023 vastgesteld. In de omgevingsvisie is omschreven wat voor een gemeente we in 2040 willen zijn. De visie kent grote doelen voor op de lange termijn en kleinere acties voor op de kortere termijn.

De omgevingsvisie is een uitnodiging naar de samenleving. In de visie staan namelijk de doelen en ambities van de gemeente; op thema en er is een verbinding gelegd tussen de thema’s. Dit helpt initiatiefnemers en beoordelaars van ruimtelijke plannen bij het bepalen van welke ontwikkelingen de gemeente graag in Heeze-Leende ziet landen.

Regelmatig herzien

Onze samenleving verandert snel en de doelen en ambities van de gemeente veranderen mee. Daarom is afgesproken dat de omgevingsvisie regelmatig herzien wordt en waar nodig bijgesteld.

Omgevingswet

Het hebben van een omgevingsvisie is een verplichting uit de Omgevingswet. De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 ingaat, bundelt de wetgeving en regels voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, natuur en water. De wet staat voor een goed evenwicht tussen het beschermen en benutten van onze omgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels herzien en uitgebreid met onderwerpen zoals gezondheid en duurzaamheid.
De omgevingsvisie wordt de komende jaren gebruikt voor het opstellen van omgevingsplannen. In de omgevingsplannen worden de doelen en ambities uit de omgevingsvisie vertaald in regels.

Omgevingsvisie downloaden

De Omgevingsvisie is hieronder te downloaden