Ondernemersvereniging Leende heeft ruim 90 leden, waarin alle bedrijfstakken zijn vertegenwoordigd. Het voordeel daarvan is dat alle partijen met elkaar communiceren vanuit één en dezelfde vereniging. Dit leidt tot een grote samenhorigheid onder de aangesloten leden. Het elkaar gunnen van opdrachten is daarbij het beoogde resultaat. Ter bevordering daarvan organiseert de vereniging jaarlijks een aantal gezellige activiteiten voor haar leden.

Behoud van winkels, goede en veilige doorstroming van het verkeer, goede horeca voorzieningen, voldoende en adequate bedrijfshuisvesting, regelmatige netwerkmogelijkheden, deelname aan de OVH-L, meedenken met de ontwikkeling van Kernplan Leende en het Economisch Beleidsplan van de gemeente zijn o.a. aandachtspunten van de vereniging. Daarnaast ziet de OVL het als haar taak bij te dragen aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners, door het ondersteunen of organiseren van jaarlijks terugkerende activiteiten.

Contact

Jacqueline Snoeijen
Dorpstraat 115
5595CG Leende
infoovleende@gmail.com