Het is alweer even geleden, in 2021 hebben we een vlekkenplan voor de omgeving van het gemeentehuis gepresenteerd. Op basis hiervan is, zoals gepland, destijds gestart met een stedenbouwkundig plan.

Behouden in plaats van vervangen

Onderdeel van het vlekkenplan was een nieuw centrumgebouw op de locatie van de voormalige Rafaelschool (het Zuidzorgpand) en het St. Maartenshuis (de voormalige brandweerkazerne). Uit onderzoek bleek vervolgens dat beide panden zowel bouwkundig als cultuurhistorisch waardevol zijn. In plaats van (gedeeltelijke) sloop, kwam uit het onderzoek naar voren om beide panden te behouden. Wij als gemeente hebben dat advies overgenomen. Het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan is dan ook niet afgerond. In plaats daarvan is de input die al verzameld was, verwerkt tot de ontwikkelvisie die er nu ligt.

De ambitie van gemeente Heeze-Leende bij de ontwikkelvisie 

De ambitie voor het gemeentehuisplein en –tuin is om te komen tot een prettig verblijfsgebied, met ruimte voor groen en ontmoeten, waarbij de auto een minder dominante rol heeft. Ook is het belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor evenementen, zoals de kermis en Brabantsedag.

Ontwikkelvisie tuin en plein

Met alle input die er al lag voor het stedenbouwkundige plan en de ambitie van de gemeente, is er een ontwikkelvisie opgesteld. Via deze link kun je de ontwikkelvisie inzien.

Graag horen we jouw mening

De ontwikkelvisie geeft per deelgebied weer waar we de komende jaren naar toe werken. De concept-ontwikkelvisie is op 13 februari 2023 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voordat zij de visie vaststellen, wil de gemeenteraad inwoners de gelegenheid geven om hierop te reageren.

Per email reageren kan tot en met 3 april

Jouw reactie kun je per e-mail sturen naar José Wilms (projectleider) via jwilms@heeze-leende.nl. Dit kan tot uiterlijk 3 april.

Persoonlijk in gesprek kan op 20 maart

Wil je graag met ons in gesprek over de ontwikkelvisie? Op maandag 20 maart van 17:30 tot 19:00 uur is er een inloopbijeenkomst in de hal van het gemeentehuis.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je in voor de speciale nieuwsbrief over de centrumontwikkeling.

Tijdens de periode van de voorbereidingen en de uiteindelijke herinrichting van het centrum houden we je middels deze nieuwsbrief van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte.

https://www.e-mailingmanager.nl/index.php?/subscription/subscribe/2a214999cbb20db6601dc306bcac6eec(externe link)