Het is alweer even geleden, in 2021 hebben we een vlekkenplan voor de omgeving van het gemeentehuis gepresenteerd. Op basis hiervan is, zoals gepland, destijds gestart met een stedenbouwkundig plan.

Behouden in plaats van vervangen

Onderdeel van het vlekkenplan was een nieuw centrumgebouw op de locatie van de voormalige Rafaelschool (het Zuidzorgpand) en het St. Maartenshuis (de voormalige brandweerkazerne). Uit onderzoek bleek vervolgens dat beide panden zowel bouwkundig als cultuurhistorisch waardevol zijn. In plaats van (gedeeltelijke) sloop, kwam uit het onderzoek naar voren om beide panden te behouden. Wij als gemeente hebben dat advies overgenomen. Het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan is dan ook niet afgerond. In plaats daarvan is de input die al verzameld was, verwerkt tot de ontwikkelvisie die er nu ligt.

De ambitie van gemeente Heeze-Leende bij de ontwikkelvisie 

De ambitie voor het gemeentehuisplein en –tuin is om te komen tot een prettig verblijfsgebied, met ruimte voor groen en ontmoeten, waarbij de auto een minder dominante rol heeft. Ook is het belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor evenementen, zoals de kermis en Brabantsedag.

Ontwikkelvisie tuin en plein

Met alle input die er al lag voor het stedenbouwkundige plan en de ambitie van de gemeente, is er een ontwikkelvisie opgesteld. Via deze link kun je de ontwikkelvisie inzien.

Graag horen we jouw mening

De ontwikkelvisie geeft per deelgebied weer waar we de komende jaren naar toe werken. De concept-ontwikkelvisie is op 13 februari 2023 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voordat zij de visie vaststellen, wil de gemeenteraad inwoners de gelegenheid geven om hierop te reageren.

Veel reacties via email

Tot 3 april kon u via email reageren. We ontvingen enkele tientallen reacties van bewoners, maatschappelijke organisaties en winkeliers. Iedereen heeft inmiddels ook een reactie van ons ontvangen. Er zaten een aantal bruikbare suggesties tussen. Met name een aantal opmerkingen over de pastorietuin en de skatebaan hebben we verwerkt in de conceptvisie. Over andere opmerkingen, denk hierbij aan overlast tijdens evenementen, wordt op dit moment nog overleg gevoerd om te zien hoe we dat samen kunnen verbeteren. 

Inloopavond goed bezocht

Op maandagavond 20 maart jl. was er ook een inloopbijeenkomst in de hal van het gemeentehuis. Die werd goed bezocht! Projectleider José Wilms, BRO en wethouder Robert Groenewoud waren aanwezig en gingen in gesprek over de conceptvisie met de geïnteresseerde aanwezigen.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je in voor de speciale nieuwsbrief over de centrumontwikkeling.

Tijdens de periode van de voorbereidingen en de uiteindelijke herinrichting van het centrum houden we je middels deze nieuwsbrief van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte.

https://www.e-mailingmanager.nl/index.php?/subscription/subscribe/2a214999cbb20db6601dc306bcac6eec(externe link)