Wat is het?

Het kan zijn dat u uw thuissituatie hebt moeten verlaten en dat u daarom opvang zoekt. 

De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig heeft. Er wordt onderdak en begeleiding geboden aan mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving. Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u mee geholpen.

Hoe werkt het?

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor het opvangen van burgers.

De gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor de opvang en geeft u het besluit of u in aanmerking komt. Als u in aanmerking komt dan verstrekt deze gemeente ook de voorziening aan u.

Er geldt een eigen bijdrage voor deze voorziening. 

Het CAK berekent de eigen bijdrage en int deze. Voor de berekening van uw eigen bijdrage, gaat u naar de website van het CAK .

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

Telefoonnummer: 040-2241455 (maandag t/m vrijdag van 9:00-12:30 uur) 

E-mail: sociaalteam@heeze-leende.nl