De inwoners van Heeze-Leende die in 2021 Jeugdhulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen zijn zeer positief over hun ervaringen. Dat blijkt uit de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd dat de gemeente Heeze-Leende over 2021 heeft uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners die in 2021 ondersteuning hebben ontvangen vanuit de Jeugdwet en de Wmo.

Uit het onderzoek is gebleken dat inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Ruim de meerderheid van de respondenten geeft aan snel geholpen te zijn.
Ook op de kwaliteit van de geboden ondersteuning reageren de inwoners van de gemeente Heeze-Leende positief. Zij geven aan dat de ondersteuning past bij hun hulpvraag.
In 2021 hadden we te maken met de coronapandemie. In het onderzoek is daarom ook gevraagd naar het effect van de coronamaatregelen op de geboden ondersteuning. Gelukkig zien we dat deze maatregelen weinig tot geen effect hebben gehad op de ontvangen ondersteuning.

Eenzaamheid was tijdens de coronacrisis een veelbesproken onderwerp. Om die reden is aan inwoners gevraagd of zij zich wel eens eenzaam hebben gevoeld. Binnen de Wmo respondenten geeft ruim 40% aan gevoelens van eenzaamheid te herkennen. Voor de jeugd respondenten ligt dit percentage rond de 30%.
De gemeente Heeze-Leende vindt het zeer belangrijk hoe inwoners het contact met de gemeente en de kwaliteit van de geboden ondersteuning ervaren. Onderzoek is hierbij van essentieel belang, het geeft de gemeente inzicht in de ervaren toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de geboden ondersteuning.

Bekijk het uitgebreide verslag van het cliëntervaringsonderzoek op de website van de gemeente Heeze-Leende via