De inwoners van Heeze-Leende die in 2022 Jeugdhulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen zijn over het algemeen positief over hun ervaringen met het contact met de gemeente en de kwaliteit van de ondersteuning die zij ontvangen.

Dat blijkt uit de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd dat de gemeente ook over 2022 weer heeft uitgevoerd. Dit jaar hebben in totaal 426 inwoners deelgenomen aan het onderzoek .

Resultaten

  • Het merendeel van de inwoners weet waar hij / zij terecht kan met een hulpvraag en werd daarbij snel geholpen;
  • Inwoners zijn tevreden over de manier waarop er naar hen geluisterd werd;
  • De kwaliteit van de geboden ondersteuning wordt als goed ervaren;
  • Inwoners zijn tevreden over de wijze van ondersteuning.