Wat is het?

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

Voor de gemeente Heeze-Leende geldt het volgende:

Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 vierkante meter, heeft u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Reclames op muren vallen ook onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van o.a. politieke, culturele of sportactiviteiten.

Hoe werkt het?

Voor permanente reclame-uitingen en lichtreclames is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente zal de omgevingsvergunningsaanvraag toetsen aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting esthetisch moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

Voor tijdelijke reclameuitingen die u wilt plaatsen langs de openbare weg of in de open lucht heeft u een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) nodig. Deze kunt u aanvragen via postbus@heeze-leende.nl. Als de vergunning verleend wordt mag u de tijdelijke reclame-uitingen niet eerder dan 14 dagen voor de te houden activiteit aanbrengen en u moet de reclame na afloop na 2 dagen verwijderen.

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Tijdelijke reclame-uitingen kunt u aanvragen via postbus@heeze-leende.nl.

Wat kost het?

Dit is afhankelijk van het verzoek.

Extra informatie

Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.