De gemeente Heeze-Leende wil het riool in de Averbodeweg van Sterksel verbeteren, omdat het riool niet optimaal functioneert.

Het gemengd riool, gelegen tussen de brug van de Sterkselsche Aa en de Pastoor Thijssenlaan, wordt vervangen door een gescheiden riool. Afvalwater en regenwater worden in de toekomst gescheiden afgevoerd. Het afvalwater wordt ongewijzigd afgevoerd naar de waterzuivering. Het regenwater wordt afgevoerd naar het Sterkselsch Kanaal.

Een aantal nieuwbouwwoningen op de Averbodeweg heeft al een gescheiden systeem en is afgekoppeld. Van de woningen die nog niet zijn afgekoppeld, wordt in overleg met bewoners de regenpijp aan de voorzijde van de woning (1 stuks) afgekoppeld en aangesloten op het regenwaterriool. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer, de kosten zijn voor rekening van de gemeente. Wanneer je meer regenpijpen wil afkoppelen, dan kun je hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente.

Reconstructie

Om de rioolwerkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de weg opgebroken/vervangen en wordt deze als 30 km zone ingericht. Door realisatie van (schijn)plateaus op kruising en t-splitsingen wordt het verkeer geremd en geattendeerd op kruisend verkeer.

Daarnaast wordt van het verlengde van de Averbode, vanaf de brug Sterkselsche Aa tot aan Sterkselsch Kanaal  de weg compleet vervangen en worden bermverstevigingen aangebracht. Op dit deel van de Averbodeweg vinden geen rioolwerkzaamheden plaatst.

WRM Domein

De laatste woningen in de inbreidingslocatie van de Domein zijn eind 2022 opgeleverd. Het moment is daar voor de definitieve inrichting.

Vervolg

Donderdag 11 mei 2023 heeft een inloopavond plaatsgevonden waarbij de plannen van de Averbodeweg zijn gepresenteerd en heeft eenieder op de plannen kunnen reageren. Vragen en suggesties worden teruggekoppeld en komen op deze pagina.

De werkzaamheden staan gepland om in de periode september – november van 2023 te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de uitvoering worden bewoners van het projectgebied Averbodeweg, Turfven en omliggende omgeving uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitvoering, fasering en omleidingen toegelicht.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider Jean-Paul de la Roy
Tel: 040-224 15 35
E-mail: j.de.la.roy@heeze-leende.nl