Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen.

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.

Rioolverstoppingen kunnen diverse oorzaken hebben, zoals: defecte aansluitleidingen, ophoping van afvalstoffen of wortel-ingroei. Ook de lozing van stoffen die niet bedoeld zijn om geloosd te worden in het riool kunnen verstoppingen of pompstoringen veroorzaken. Voorbeelden van zogenaamde rioolvreemde stoffen zijn poetsdoekjes, luiers, frituurvet, olie, afval en plastic. Indien de verstopping veroorzaakt is door rioolvreemde stoffen, is de rekening altijd voor de particulier, ook al zit de verstopping in het gemeentelijke deel van de leiding.

Hoe werkt het?

Er is een verschil tussen eigenaren/bewoners van een woning en huurders/bewoners. Eigenaren kunnen op eigen initiatief de riolering op eigen terrein ontstoppen, of door een bedrijf laten doen. Huurders wordt aangeraden altijd eerst contact op te nemen met de verhuurder.

Uw rioolaansluiting bestaat uit twee delen, het particulier deel en het gemeentelijke deel. Op de scheiding tussen beide delen (meestal de perceelgrens) is een ontstoppingsputje gemaakt. Door het openmaken van het ontstoppingsputje op de gemeentegrens wordt er vastgesteld of de verstopping in het gemeenteriool zit. Is dat het geval, dan wordt de verstopping kosteloos verholpen door het gemeentelijke ontstoppingsbedrijf.

Wat moet ik doen?

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Als het gaat om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de eigenaar of de verhuurder van het woningblok.

Rioolverstopping oplossen

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

Als de oorzaak op uw grond ligt, dan moet u het probleem oplossen en de kosten betalen.

Vergoeding voor kosten oplossen verstopping

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.

In het geval dat er sprake is van een rioolverstopping op gemeentegrond, kunt u kunt de gemeente hiervoor bellen: 040 224 1400. Na kantoortijden kunt u bellen naar het calamiteitennummer openbare ruimte (24 uur per dag) 0900 224 4422.

Naast een rioolverstopping kan er ook een storing optreden in een gemaal van de drukriolering. Als u dat constateert, bijvoorbeeld aan de hand van een brandend rood lampje, dan kunt u bovenstaande nummers bellen van de gemeente.

Indien u zelf een ander ontstoppingsbedrijf inschakelt dan het gemeentelijke ontstoppingsbedrijf dan zijn de (voorrijd)kosten voor uw eigen rekening. Het maakt dan niet uit of de verstopping in het particulier- of gemeentelijk deel van de riolering zit.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op www.riool.info(externe link)