De bijna dagelijkse file op de A2 Maastricht - Eindhoven zorgt ervoor dat in de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende veel verkeer de file probeert te omzeilen door een gedeelte van de route binnendoor af te leggen. Met name in Maarheeze en Leende loopt het vaak vast door het sluipverkeer. Om de wegen rondom de A2 te ontlasten en de doorstroming te verbeteren zijn de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck in december 2017 gestart met maatregelen om sluipverkeer te weren.

Deze maatregelen hebben echter een tijdelijk karakter tot definitieve plannen tegen het sluipverkeer zijn gerealiseerd.

Definitieve plannen sluipverkeer en fietsmaatregelen

De definitieve plannen zijn opgesteld in samenwerking met de gemeente Cranendonck en de betrokken dorpsraden. De definitieve plannen bestaan uit een aantal sluipverkeer- en fietsmaatregelen. De plannen voor het sluipverkeer en de fiets zijn gepresenteerd aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens in totaal twee goed bezochte inloopavonden in Leende (7 februari 2019) en Maarheeze (13 februari 2019). Daarnaast zijn mensen in de gelegenheid gesteld om via de websites van de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck te reageren op de plannen. Dit heeft geleid tot een groot aantal reacties (±60). In de raadsinformatiebrief wordt kort samengevat wat er met de meest voorkomende ingediende reacties is gedaan. Bijbehorende stukken staan onderaan deze pagina.

Vervolg

Het definitieve plan is in april 2019 vastgesteld. In de rest van 2019 en in 2020 zijn de plannen verder uitgewerkt en zijn de werkzaamheden aanbesteed. In februari 2021 starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de sluipverkeer maatregelen. De verdere realisatie van zowel de sluipverkeer- als de fietsmaatregelen vindt in de komende maanden plaats. De gemeenten communiceren hier medio februari 2021 uitgebreider over. Houd voor de laatste stand van zaken over inhoud en proces de berichtgeving op de deze pagina of onze andere communicatiekanalen in de gaten.