Wat is het?

De levensverwachting van mensen neemt toe. We leven langer en door vergrijzing stijgt het aantal mensen met een chronische ziekte en dementie. Veel mensen willen graag thuis ouder worden. Ook mensen met psychische problemen, niet aangeboren hersenletsel, autisme of andere beperkingen wonen het liefst zelfstandig thuis. Dit geldt zowel voor jongeren als voor volwassenen. De gemeente Heeze-Leende bevordert het zelfstandig thuis wonen o.a. door ontmoetingsplekken te creëren, mantelzorgers te ondersteunen, eenzaamheid te voorkomen, sociale netwerken te bevorderen en burgerinitiatieven te ondersteunen. De Sociaal Makelaar kan hierin een belangrijke rol spelen.

In de kern Leende is Zorgcoöperatie Graag Gedaan actief en heeft een Welzijnsconsulent. In de kern Leenderstrijp en Sterksel zijn de dorpsondersteuners actief. Zij spelen binnen deze kernen een belangrijke rol als het gaat om signalering, preventie en ondersteuning.

Hoe werkt het?

Inwoners met vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen kunnen bij de Sociaal makelaar terecht. De Sociaal makelaar is in dienst van de gemeente, een professional die inwoners ondersteunt of in contact brengt met de juiste mensen.

Wat moet ik doen?

U kunt contact opnemen met onderstaande personen: 

De Sociaal makelaar voor Heeze en Sterksel, Yvonne Cuijten is te bereiken op 06 29092376. Of stuur een email: sociaalmakelaar@heeze-leende.nl

De Welzijnsconsulent voor Leende, Angela den Ouden is te bereiken op 06 39562941. Of stuur een email: info@welzijnsconsulentleende.nl

De dorpsondersteuner voor Leenderstrijp, Truus Joppen is te bereiken op 06 44622729, bgg 06 20404312