Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft mensen informatie en/of ondersteuning op sociaaljuridisch gebied. We leggen uit hoe regels en procedures worden toegepast en bespreken welke rechten en plichten u heeft. Samen bekijken we wat in uw geval het beste is om te doen. Vaak is informatie of een advies al voldoende, maar we kunnen u ook helpen met het schrijven van een brief, klacht of bezwaar. Als het nodig is, verwijzen we u door naar een advocaat of andere specialist.

Je kunt bij Sociaal Raadsliedenwerk terecht met vragen over onder andere:

  • loon of uitkeringen;
  • toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag);
  • sociale voorzieningen, zoals kinderbijslag of AOW;
  • belastingaanslagen of invorderingen;
  • beslaglegging en de beslagvrije voet;
  • minimaregelingen, zoals de bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag;
  • inkomens- en voorzieningencheck;
  • regelingen en voorzieningen bij veranderingen in leefsituatie;
  • brieven van overheidsinstanties;
  • huur- en woonzaken op juridisch gebied;

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan contact op via 040 2193300 (optie 2). Het Sociaal Raadsliedenwerk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 12.30 - 16.30 uur. U kunt ook een mail sturen naar sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl.