Wat is het?

De gemeente Heeze-Leende vindt het belangrijk om starters te helpen bij het kopen van hun eerste woning. Daarom wordt de starterslening aangeboden. Voordat u een aanvraag doet is het belangrijk dat u altijd eerst contact opneemt met Team Publieke Dienstverlening (040-2241400) om te checken of er nog budget beschikbaar is!

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de maximaal mogelijke hypotheek bij de bank voor de koper. De Starterslening bestaat uit twee delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening
  2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Doe een aanvraag voor een Starterslening 

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In grote lijnen zijn dit de volgende voorwaarden:

  • Er moet voldoende budget beschikbaar zijn. Hiervoor kunt u informeren bij Team Publieke Dienstverlening tel. 040-2241400.
  • De regeling is bedoeld voor diegenen die voor het eerst een woning kopen. Daarbij geldt dat wanneer er sprake is van twee aanvragers (mede-eigenaar) zij beiden niet eerder een woning in eigendom gehad mogen hebben.
  • De aanvrager is, op moment van aanvraag, tenminste één jaar in Heeze-Leende of Sterksel woonachtig of heeft tenminste 10 jaar in de gemeente gewoond.
  • De aanvrager heeft op moment van aanvraag een leeftijd van minimaal 18 jaar en maximaal 35 jaar.
  • In geval er sprake is van twee aanvragers gelden de hiervoor genoemde bindings- en leeftijdseis voor tenminste één van de aanvragers.
  • De totale verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan de norm Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit is per 1 januari 2024 € 435.000. Als energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd, is dit €461.100.
  • De starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van €35.000.
  • De aanvrager moet een hypotheek afsluiten bij een commerciële kredietverstrekker, zoals een bank, onder NHG-voorwaarden.

Wat moet ik doen?

Als u in aanmerking wilt komen voor een starterslening, moet u eerst een toetsingsformulier van de gemeente invullen. Dit kan heel gemakkelijk met ons digitale Toetsingsformulier Starterslening. U vindt dit formulier onder het tabblad ‘formulieren’. Daarnaast dient u bij de gemeente te informeren of er nog voldoende budget beschikbaar is. Hiervoor kunt u contact opnemen met Team Publieke Dienstverlening, tel. 040 224 14 00.

Nadat wij het ingevulde formulier met de bijlagen hebben ontvangen en blijkt dat u aan de eisen voldoet, sturen wij u een toewijzing en en kunt u via de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) digitaal een aanvraagformulier invullen.

Uitgebreide informatie over de starterslening kunt u vinden op de website van SVn. Bekijk voor de overige voorwaarden de Verordening Starterslening.

Hoe lang duurt het?

Als u in aanmerking komt dan sturen wij u binnen 10 werkdagen een toewijzing en kunt u via de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) digitaal een aanvraagformulier invullen.

Aanvullende informatie

Wilt u meer informatie? Kijk op: https://www.svn.nl/lening/Heeze-Leende/svn-starterslening/13559, of neem contact op met Team Publieke Dienstverlening. Indien nodig, wordt u doorverwezen naar de juiste contactpersoon.