Stimuleringslening Duurzaam Thuis

Woont u in een eigen, bestaande woning in de gemeente Heeze-Leende? Dan kunt u een Stimuleringslening tegen gunstige rente en voorwaarden van maximaal  €35.000,- aanvragen. Dit geld is bedoeld voor verbeteringen aan uw woning voor langer thuis wonen, duurzaam maken van de woning en asbestsanering.

De Stimuleringslening Duurzaam Thuis draagt bij aan het verhogen van uw wooncomfort. Er zijn 3 soorten verbetermaatregelen: 

 • Langer thuis wonen voor oudere inwoners (55+) en (ouders van) inwoners met een lichamelijke beperking. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van uw slaapkamer en badkamer op de begane grond, deuren verbreden, drempels verwijderen, huiselijke elektronica (domotica) en/of het plaatsen van een traplift. Maximale lening: €35.000,-
 • Duurzaam maken van de woning. Hierbij kunt u denken aan zonnepanelen, isolatie, groen dak, HR++-glas, zonneboiler en/of warmtepomp. Maximale lening: €25.000,-
 • Verwijderen en vervangen van asbestdaken, dakgoten en asbestgevels mit het als voorbereidende maatregel noodzakelijk is voor het uitvoeren van de benodigde constructieve en duurzame voorzieningen. Maximale lening: €35.000,- 

U kunt meerdere maatregelen in één Stimuleringslening combineren. In totaal kunt u maximaal € 35.000,- lenen. Het rentepercentage is 4,87% voor consumptieve leningen en 3,96% voor hypothecaire leningen.

Wanneer u een stimuleringslening aanvraagt voor duurzaamheidsmaatregelen gericht op het besparen van energie, of wanneer u een stimuleringslening aanvraagt voor duurzaamheidsmaatregelen gecombineerd met maatregelen die gericht zijn op langer thuis wonen of asbestsanering, komt u in aanmerking voor een rentekorting.

Er zijn twee varianten van de lening: de consumptieve Stimuleringslening en de hypothecaire Stimuleringslening. De consumptieve Stimuleringslening is voor leningen met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 10.000. De hypothecaire Stimuleringslening is voor leningen met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 35.000. Voor de verdere verschillen tussen deze twee varianten en voorbeelden van maatregelen die binnen de regeling vallen, kunt u de verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis raadplegen.

Bekijk het filmpje Stimuleringslening Duurzaam Thuis

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een Stimuleringslening gelden een aantal voorwaarden:

 • U bent meerderjarig, verblijfsgerechtigd in Nederland en bewoont een eigen koopwoning binnen de gemeente Heeze-Leende die bestemd is voor permanente bewoning.
 • U moet de verbetermaatregelen in eigendom aanbrengen. Huur- of leaseconstructies zijn niet mogelijk.
 • De aanpassingen in de woning mogen nog niet zijn aangebracht op het moment van aanvraag.
 • Voor een Stimuleringslening die consumptief wordt verstrekt is het aan te vragen leningbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,-
 • Voor een Stimuleringslening die hypothecair wordt verstrek is het aan te vragen leningbedrag minimaal € 10.000,- en maximaal € 35.000,-
 • Uit de aanvraag moet blijken dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of meerdere beleidsdoelen:
  • Langer thuis wonen
  • Duurzaam maken van de woning
  • Asbestsanering
 • Het budget van de gemeente moet nog toereikend zijn

Wat moet ik doen?

Als u in aanmerking wilt komen voor een Stimuleringslening, moet u als eerste stap een toetsingsformulier van de gemeente invullen. Dit kan heel gemakkelijk via onderstaande link. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Stimuleringslening aanvragen bij de gemeente

Liever niet digitaal? Dan kunt u het formulier ook printen, invullen en opsturen naar de gemeente. U vindt het formulier dat u uit kunt printen onder het tabblad 'documenten'.

De gemeente behandelt alleen complete aanvragen (met alle noodzakelijke bijlagen). U moet de volgende bijlagen meesturen:

 • Offertes van bedrijven voor de verbouwings- en installatiewerkzaamheden.
 • Planning van de werkzaamheden.
 • Een kopie van een eventueel benodigde omgevingsvergunning.
 • Als u de aanvraag samen met uw partner doet: een akkoordverklaring van uw partner.
 • Als u de aanvraag als VVE van een appartementencomplex doet: een bestuursverklaring en een kopie van de oprichtingsstukken van de VVE.

Aanvraagprocedure

Voor het verstrekken van de lening werkt de gemeente Heeze-Leende samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De aanvraagprocedure is als volgt:

 1. Vraag de stimuleringslening aan bij de gemeente. Dit doet u via het toetsingsformulier. De gemeente behandelt alleen volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 2. De gemeente toetst of u in aanmerking komt voor de stimuleringslening. Bij een positief besluit krijgt u van ons een toewijzingsbrief.
 3. Met deze toewijzingsbrief vraagt u de stimuleringslening aan bij het SVn.
 4. Bij een positief besluit door SVn krijgt u de stimuleringslening.
 5. SVn voegt de stimuleringslening toe via een bouwdepot. De uitbetaling gebeurt via nota’s, facturen, rekeningen van bedrijven.

Beschikbaar bedrag

De gemeente heeft een fonds met in totaal €750.000 euro beschikbaar voor de stimuleringsleningen. Als de pot leeg is, wijzen we nieuwe aanvragen helaas af. Door aflossing en eventuele rentebetaling komt er geld terug in het fonds en is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Aanvullende info

Klik hier om naar de website van SVn te gaan

Vragen?

Neem voor meer informatie contact met ons op via duurzaamvooruit@heeze-leende.nl of telefonisch via 040 - 224 1400.