Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) gepubliceerd. Deze al aangekondigde nieuwe regeling komt voort uit de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Het doel van de regeling is het stimuleren van verduurzaming in gebouwen van verenigingen van eigenaars (vve’s), woonverenigingen en wooncoöperaties waarin zich minimaal één koopwoning bevindt.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzamen-woningen/energie-besparen-vve(externe link)