Mocht u niet zeker zijn of een bouwwerk omgevingsvergunningsvrij opgericht mag worden, of wilt u een verklaring van de gemeente dat iets vergunningvrij is? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een toets vergunningvrij bouwen aan te vragen. Deze toets vraagt u aan door dit formulier in te vullen. Dit kan zowel met DigiD als met E-herkenning.

Formulier Toets vergunningsvrij

Welke documenten moet ik meesturen?

Bij de aanvraag moeten minimaal de volgende documenten zijn bijgevoegd:

  • een situatietekening op schaal van de bestaande situatie met daarop alle bestaande bebouwing en (indien bekend) het oorspronkelijk hoofdgebouw 

Voor het bepalen van achtererf en bebouwingsgebied:

  • een situatietekening op schaal van de nieuwe situatie
  • een plattegrondtekening op schaal met functieaanduiding en maatvoering
  • een doorsnedetekening op schaal met hoogte-aanduiding
  • een geveltekening op schaal
  • voor een mantelzorgwoning: een afschrift waaruit blijkt dat mantelzorg noodzakelijk is

Dit formulier kan alleen ingevuld worden met DigiD of e-Herkenning.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn € 197,90