Wat is het?

Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het betalen van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

Alle besturen van scholen gevestigd in Heeze-Leende kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen zoals genoemd in de gemeentelijke huisvestingsverordening.

De actuele Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vindt u hier

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergoeding aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • waarom u de vergoeding wilt
  • wat u met het geld gaat doen
  • de grootte en het soort huisvesting
  • een schatting van de kosten