Hoe lang duurt het?

Wanneer het gaat om een Wmo voorziening moet de de gemeente binnen 6 weken nadat u zich hebt gemeld, een onderzoek uitvoeren naar uw situatie.

Wanneer het onderzoek is afgerond ontvangt u van de gemeente een Plan waarin de mogelijke oplossingen voor uw hulpvraag worden benoemd.

Op het moment dat de gemeente het plan ondertekend van u ontvangt, doet u een aanvraag voor een Wmo voorziening. De gemeente heeft, vanaf het moment dat zij het ondertekende plan ontvangt, 2 weken de tijd om een beslissing te nemen.

Hoe werkt het?

Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw verplaatsingsproblemen kunt oplossen. Indien dit niet mogelijk is, komt u misschien in aanmerking voor een vervoersvoorziening.

Wat is het?

Lokaal Vervoer

De gemeente kan u helpen als u zich niet of onvoldoende lokaal kunt verplaatsen, bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u ondersteuning krijgen om uzelf te kunnen verplaatsen in de omgeving, bijvoorbeeld door inzet van een scootmobiel of Taxbus.

Er geldt een eigen bijdrage voor een aantal vervoersvoorzieningen, waaronder de scootmobiel. Het CAK berekent de eigen bijdrage en int deze. Voor de berekening van uw eigen bijdrage, gaat u naar de website van het CAK.

Voor de Taxbus betaalt u geen eigen bijdrage maar een vast tarief per rit. 

Boven regionaal vervoer / Valys

Wanneer u naast een lokale vervoersbehoefte ook een bovenregionale vervoersbehoefte heeft, waarin u zelf niet kunt voorzien, komt u mogelijk in aanmerking voor Valys (boven regionaal vervoer). Hoewel dit geen gemeentelijke voorziening is, kunt u wel voor informatie en een aanvraagformulier bij de gemeente terecht. 

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

Telefoonnummer: 040-2241455 (maandag t/m vrijdag van 9:00-12:30 uur) 

E-mail: sociaalteam@heeze-leende.nl