Wat is het?

Als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden, begeleiding of een aanpassing aan uw woning, dan vraagt u dit aan bij de gemeente. Dit heet: een voorziening aanvragen.

Hoe werkt het?

Onderzoek

Naar aanleiding van het contact kan er een afspraak ingepland worden met een Wmo consulent. Samen met de Wmo consulent wordt gekeken naar een oplossing voor het door u ervaren probleem. De Wmo consulent maakt een Plan waarin de besproken oplossingen worden vastgelegd en legt dit ter ondertekening aan u voor. 

Aanvraag

Als blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, kunt u een aanvraag doen. U kunt ook een aanvraag indienen wanneer u het niet eens bent met de andere mogelijkheden die de gemeente u biedt. U mag, na het onderzoek, dus altijd een aanvraag doen.

Wat moet ik doen?

Sociaal Team

Telefoonnummer: 040-2241455 (maandag t/m vrijdag van 9:00-12:30 uur) 

E-mail: sociaalteam@heeze-leende.nl

Hoe lang duurt het?

De gemeente moet binnen 6 weken nadat u zich hebt gemeld, een onderzoek uitvoeren naar uw situatie.

Wanneer het onderzoek is afgerond ontvangt u van de gemeente een Plan waarin de mogelijke oplossingen voor uw hulpvraag worden benoemd.

Op het moment dat de gemeente het plan ondertekend van u ontvangt, doet u een aanvraag voor een Wmo voorziening. De gemeente heeft, vanaf het moment dat zij het ondertekende plan ontvangt, 2 weken de tijd om een beslissing te nemen.