Onthulling verkeersbord
Vrachtwagen

tel:+31402241467Vanaf maandag 6 september is het vrachtwagenverbod in Heeze ingesteld. Het afgelopen half jaar is het verkeersbesluit om een vrachtwagenverbod in te voeren op één punt aangepast. Het vrachtwagenverbod gaat nu ook gelden voor doorgaand middelzwaar verkeer. Concreet betekent dit dat alle voertuigen die langer zijn dan 6 meter niet door het centrum van Heeze mogen rijden als zij daar niet hoeven te zijn. In onderstaande afbeelding is te zien waar het verbod geldt. Voertuigen met een aanhangwagen en/of caravan die wel in dit gebied moeten zijn, zijn toegestaan.

Kaart van de vrachtverkeer vrije zone

Veiliger en leefbaarder centrum van Heeze

Een vrachtwagen maar ook bijvoorbeeld een bestelbus met een aanhangwagen zal dus voortaan de randweg om Heeze gaan gebruiken. Wethouder Frank de Win: “De randweg is veel toegankelijker voor dit soort grote voertuigen en het centrum van Heeze wordt zo veiliger. Bovendien kunnen we dan in het centrum doen, waar een centrum voor bedoeld is: wonen, winkelen en verblijven. En daar is het ons allemaal om te doen”. Met het instellen van een vrachtwagenverbod heeft de gemeente weer een stap gezet in het verkeersveiliger en leefbaarder maken van het centrum van Heeze.

Bent u benieuwd naar het groter geheel? Waarvoor doen we dit nu? De totale verkeersvisie van de gemeente proberen we duidelijk te maken in dit filmpje(externe link). Wilt u het ondertitelde filmpje kijken, klik dan hier(externe link).

Bestemmingsverkeer blijft welkom

Al voordat het vrachtwagenverbod gaat gelden, plaatst de gemeente tekstwagens langs de inkomende hoofdwegen om bestuurders te attenderen op de gewijzigde situatie. Wethouder Frank de Win: “We willen iedere bestuurder er op wijzen dat het nemen van de Muggenberg/Randweg een efficiëntere manier is. Vooral voor het doorgaande verkeer is dit een prettigere route die bovendien sneller is. Daarnaast neemt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het centrum van Heeze toe. Kortom ook inwoners, ga hem gebruiken die randweg. Hij is ervoor gemaakt, blijf gezellig in het centrum komen als het kan en nodig is, maar moet u er doorheen pak dan de randweg”.

Vanaf 6 september geldt het vrachtwagenverbod. De gemeente zet verkeersregelaars en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in die bestuurders van middelzware en zware voertuigen kunnen aanhouden indien ze toch door het centrum rijden. Er geldt een uitzondering op het vrachtwagenverbod voor ‘aantoonbaar bestemmingsverkeer’. Bestuurders die kunnen aantonen dat ze in de kern van Heeze moeten zijn om goederen te laden of lossen zijn hier nog altijd welkom. Als voorbeeld kan worden gedacht aan het tonen van een (vracht)brief met een adres of een bewijs van bewoning.

By-pass voor fietsers

Het Wilhelminaplein blijft voorlopig een druk verkeersplein. Het aantal verkeersbewegingen op deze rotonde zal voorlopig niet wijzigen, alleen de rijrichting van het verkeer verandert. Vrachtwagens die onderweg zijn naar industrieterrein De Poortmannen zullen voorlopig vanuit de Oude Stationsstraat rechtsaf de Nieuwendijk opdraaien, in plaats van ‘driekwart-rond’ de rotonde nemen, zoals ze nu doen als ze uit het centrum komen. De gemeente onderzoekt op dit moment hoe De Randweg het beste de Leenderweg kan kruisen en doorgetrokken kan worden naar industrieterrein De Poortmannen. Omdat het nog wel een tijdje duurt voordat deze verbinding werkelijk is aangelegd, verbetert de gemeente nu de verkeersveiligheid voor fietsers op het Wilhelminaplein. Begin september wordt er by-pass voor fietsers aan in de richting Oude Stationsstraat – Nieuwendijk aangelegd.

Vervolg

Onder dit artikel is de memo en het verkeersbesluit toegevoegd. De memo vormt de onderbouwing voor het verkeersbesluit. Tegen dit verkeersbesluit kunnen in beginsel alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend in beroep gaan. Tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen alle belanghebbenden beroep instellen. Voor vragen of een toelichting kunt u contact opnemen met Rob Peeters (r.peeters@heeze-leende.nl of tel. 040-2241 467).

Document download informatie: