Wat is het?

Voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Daarom heeft de gemeente Heeze-Leende een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Vrijwilligers die in Heeze-Leende wonen zijn daardoor automatisch verzekerd.

Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd. Wij hebben het dan over personen die langdurig en onbetaald op grond van een persoonlijke band de zorg voor chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich neemt. Maatschappelijke stagiairs zijn meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis, evenals vrijwilligers die op grond van de Participatiewet vrijwilligerswerk verrichten. Deelnemers en bezoekers aan activiteiten zijn niet verzekerd.

De vrijwilligersverzekering is een aanvullende verzekering. Dit betekent dat de eigen verzekering van de vrijwilliger of van de organisatie waarvoor de activiteiten zijn verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

Cordaad Welzijn organiseert met enige regelmaat een informatieavond over de vrijwilligersverzekering, informeer via www.cordaadwelzijn.nl(externe link) 

Hoe werkt het?

Gemeente Heeze-leende heeft de collectieve vrijwilligersverzekering ondergebracht bij Vrijwilligersnet Nederland.

De Vrijwilligerspolis van Vrijwilligersnet Nederland kent zes verzekeringen:

1. A. Ongevallenverzekering voor vrijwilligers; B. Persoonlijke eigendommen;

2. Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers;

3. Aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties;

4. Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering;

5. Schadeverzekering verkeersdeelnemers;

6. Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers;
 

Alle schadeclaims worden afgehandeld door Vrijwilligersnet Nederland.

Zie voor meer informatie www.vrijwilligersnetnederland.nl(externe link) 

Wat moet ik doen?

Om verzekerd te zijn hoeft u niets te doen. Als u vrijwilliger bent, bent u automatisch verzekerd.

Wat moet ik doen bij schade of vragen over de verzekering?

Heeft u schade dan moet u zo snel mogelijk contact opnemen met Vrijwilligersnet Nederland.

Op de website vindt u onder andere het schadeformulier.

Indien schade is veroorzaakt:

Vrijwilligers die tijdens werkzaamheden voor uw vrijwilligersorganisatie schade toebrengen aan derden, dienen deze schade zo snel mogelijk te melden bij het bestuur van de organisatie en bij hun privé WA-verzekering (Let op! Bij de privé WA-verzekering dient gemeld te worden dat de schade ook bij de Vrijwilligerspolis wordt ingediend). Het bestuur van de organisatie dient de schade vervolgens zo snel mogelijk te melden bij de Vrijwilligerspolis via het schadeformulier van Vrijwilligernet Nederland, zie www.vrijwilligersnetnederland.nl(externe link)

Wat kost het?

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de verzekering, de gemeente betaalt de verzekeringspremie.