De gemeente Heeze-Leende biedt aan ondernemers een gratis dienstverlening met betrekking tot arbeidsmarktadvies en werving van personeel op elk gebied. Ook begeleidt de gemeente werkzoekenden bij het vinden van werk.

Als u hulp nodig heeft, weten de arbeidsmakelaars gemotiveerde kandidaten te vinden! Zoals:

Kandidaten met een uitkering

De kandidaten die wij voorstellen zijn zeer gevarieerd; van groen tot grijs. Wij hebben elk niveau en met uiteenlopende talenten. Of kandidaten nu als gevolg van een echtscheiding, door een faillissement, op oudere leeftijd zijn ontslagen, al even werkloos zijn, zij zijn zeer gemotiveerd om (weer) aan de slag te gaan.

Is de afstand tot de arbeidsmarkt wat groter, dan zoeken wij werkervaringsplaatsen voor kandidaten. Dat is een werkstage van 3 maanden met behoud van uitkering met als doel (recente) werkervaring opdoen, werknemersvaardigheden (weer) aanleren en arbeidsritme opdoen. Wanneer de afstand kleiner is, dan kan de kandidaat zich bewijzen in een proefplaatsing, waarna een baangarantie volgt.

Vluchtelingen met een verblijfstatus (statushouders)

Deze kandidaten zijn ook nog bezig met hun inburgering. Zij volgen meestal overdag (taal)lessen en zijn daardoor beperkt inzetbaar. Zij zijn echter heel gemotiveerd en hebben werkervaring opgedaan in het land van herkomst. Om het inburgeringsproces te versnellen zoeken wij voor hen taalstages bij lokale ondernemers. Door de taalstage wordt de Nederlandse taal op de werkvloer geleerd met collega’s en wordt tevens Nederlandse werkervaring opgedaan.

Kandidaten uit het doelgroep register en/of verminderde loonwaarde

Dit zijn kandidaten met een arbeidsbeperking, welke is vastgesteld door het UWV. Deze kandidaten kunnen niet het minimumloon verdienen en daarom verstrekt de gemeente subsidie afhankelijk van hun loonwaarde aan de werkgever.

Matchingsmethode

Wij matchen door middel van een ‘Prettig Gesprek’. Na het bedrijfsbezoek en het gesprek met de ondernemer over de functie, gaan we op zoek naar kandidaten.

Hebben we meerdere kandidaten dan organiseren we een ‘Prettig gesprek’. Meerdere kandidaten komen bij de ondernemer aan tafel en we voeren een gesprek met elkaar van maximaal een uur.

Dit gesprek gaat over talenten, mogelijkheden en zaken waar mensen blij van worden. Want alleen in die toonzetting, ziet u kandidaten hun kracht! Na dat uur gaan de kandidaten weg en bespreken wij met u of u een klik heeft met 1 of meerdere kandidaten. Met deze kandidaat of kandidaten, kunt u dan een tweede gesprek aangaan. Vervolgens kunt u laagdrempelig met deze kandidaat (of kandidaten) starten met behoud van uitkering.

De duur van deze zogenaamde proefplaatsing is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt en de afstand tot de functie. Dus een dakdekker die vorige maand nog werkte als dakdekker, krijgt een proefplaatsing van een dag of desnoods een week maar iemand die er al drie jaar uit is, nog kwetsbaar is en een heel andere functie gaat uitoefenen, krijgt 3 maanden. We leveren daarbij maatwerk. Vervolgens gaan we kijken of er een betaalde werkplek van kan komen.

Dit kan via het uitzendbureau, payroll of in dienst via een (nul-uren)contract. We adviseren u hierin en bespreken ook de mogelijkheden zodat u zo min mogelijk risico loopt. Ook bezien wij samen met u of er randvoorwaarden nodig zijn om de kandidaat passen te maken op de functie zoals een korte opleiding, cursus, etc. Ook dit is weer maatwerk.

Uw voordelen voor matching via de gemeente:

  • kosteloze bemiddeling; op persoonlijke matching gestoeld
  • kosteloos advies op arbeidsvraagstukken
  • geringe tijdsinvestering door de ondernemer
  • risicoloos proberen
  • risico-beperkt starten

Interesse?

Graag vertellen we u meer over onze unieke aanpak en bekijken we wat de arbeidsmakelaars voor u kunnen betekenen. We horen graag van u. U kunt contact opnemen met Nora Faber (06-10278997) of Peter Schermeij (06-14752908) of mail naar arbeidsmakelaar@heeze-leende.nl