Wat is het?

Als u een woonwagen hebt, mag die niet overal staan. De gemeente heeft speciale standplaatsen voor woonwagens. Vraag de gemeente waar deze standplaatsen zijn en of u er met uw woonwagen mag staan. Als u een standplaats krijgt toegewezen, hebt u een omgevingsvergunning nodig om uw woonwagen daar neer te zetten.

Hoe werkt het?

Voor de wet zijn woonwagens gelijk aan vaste woningen. Daarom moeten woonwagens aan vergelijkbare bouwtechnische eisen voldoen, zoals onder andere:

  • De standplaats moet zijn aangesloten op gas, water, licht en telefoon.
  • Woonwagens moeten 5 meter van elkaar vandaan staan.
  • In de woonwagen mag maximaal 1 persoon per 6 m2 wonen.
  • Er zijn nog meer eisen, informeer bij de gemeente welke dat zijn

Wat moet ik doen?

  • Als u in aanmerking wilt komen voor een standplaats, schrijft u zich in bij de gemeente. U kunt zich ook inschrijven bij een woningcorporatie die woonwagens verhuurt.
  • Als u uw woonwagen op een standplaats wilt plaatsen: 
    vraag een omgevingsvergunning aan
  • Vraag de gemeente of u ook een woonvergunning en eventueel een huisvestingsvergunning moet aanvragen.