Wat is het?

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw vaststelt. Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2023 is de waardepeildatum 1 januari 2022. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde die een woning, bedrijfspand of onbebouwde grond zou hebben gehad op 1 januari 2022 uitgaande van de toestand op 1 januari 2023.

De WOZ-waarden voor woningen zijn openbaar en kunt u raadplegen via het WOZ-waardeloket.

Naar het WOZ-waardeloket(externe link)

Niet eens met de WOZ-waarde of vragen? Vul het reactieformulier in.

Reactieformulier WOZ-waarde

Wilt u weten met welke verkochte woningen uw woning is vergeleken? Bekijk dan het taxatieverslag WOZ van uw eigen woning. 

DigiD linkTaxatieverslag WOZ

Hoe werkt het?

Waarde in het economische verkeer

De waarde van een woning of bedrijfspand wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economische verkeer. Hieronder wordt verstaan; de prijs die het huis of bedrijfspand, leeg en onbezwaard zou opleveren aan de meest biedende, onder de meest gunstige omstandigheden. Leeg en onbezwaard wil zeggen dat met bijvoorbeeld huur en erfpacht geen rekening wordt gehouden.

Wat moet ik doen?

Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning raadplegen. U kunt ook WOZ-waarden van anderen woningen raadplegen.

Naar het WOZ-waardeloket

Taxatieverslag

In het taxatieverslag staat de WOZ-waarde vermeld. Het taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde. Uw woning wordt in het taxatieverslag vergeleken met 3 vergelijkbare woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Neem dan contact op via onderstaand formulier.

Reactieformulier WOZ-waarde