Wat is het?

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw vaststelt. Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde die een woning, bedrijfspand of onbebouwde grond zou hebben gehad op 1 januari 2023 uitgaande van de toestand op 1 januari 2024.

De WOZ-waarden voor woningen zijn openbaar en kunt u raadplegen via het WOZ-waardeloket.

Naar het WOZ-waardeloket

Niet eens met de WOZ-waarde of vragen? Vul het reactieformulier in.

Reactieformulier WOZ-waarde

Wilt u weten met welke verkochte woningen uw woning is vergeleken? Bekijk dan het taxatieverslag WOZ van uw eigen woning. 

DigiDTaxatieverslag WOZ

Indien het niet mogelijk is om uw taxatieverslag WOZ op te vragen via de bovenstaande button dan kunt u dit opvragen per mail bij belastingen@heeze-leende.nl

Hoe werkt het?

Waarde in het economische verkeer

De waarde van een woning of bedrijfspand wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economische verkeer. Hieronder wordt verstaan; de prijs die het huis of bedrijfspand, leeg en onbezwaard zou opleveren aan de meest biedende, onder de meest gunstige omstandigheden. Leeg en onbezwaard wil zeggen dat met bijvoorbeeld huur en erfpacht geen rekening wordt gehouden.

Wat moet ik doen?

Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning raadplegen. U kunt ook WOZ-waarden van anderen woningen raadplegen.

Naar het WOZ-waardeloket

Taxatieverslag

In het taxatieverslag staat de WOZ-waarde vermeld. Het taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde. Uw woning wordt in het taxatieverslag vergeleken met 3 vergelijkbare woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum.