Overzicht zorg, welzijn en werk

Sociaal Team

Het Sociaal Team is de eerste ingang voor alle zorg- en hulpvragen

link

Meldpunt Discriminatie

U kunt hier terecht met al uw vragen, vermoedens en zorgen.

Link

Hulp tijdens corona

Op deze pagina vindt u handige informatie over praktische hulp tijdens de coronacrisis.

Ga naar de pagina...

Taalpunt Heeze-Leende

Beter leren lezen, schrijven, rekenen of computeren

Link

Werk en Inkomen

Hulp bij financiĆ«n, bijstand, uitkering en inburgering

link

Ontwikkelingen in maatschappelijke ondersteuning

Het was afgelopen jaar nodig om beleid te ontwikkelen om iedereen de zorg te kunnen blijven bieden die noodzakelijk is en daarbij financieel in evenwicht te blijven. Bekijk hier hoe Heeze-Leende dit aanpakt.

Link

Documenten Zorg, welzijn en werk

Beschikkingen, concepten ter inzage en meer.

Link

Lokaal preventieakkoord Heeze-Leende

Samen naar een lokaal preventieakkoord voor Heeze-Leende

Link

Sociaal Makelaar

Voor al uw vragen over zorg, welzijn of wonen

Link

Jeugdhulp

Hulp, zorg en ondersteuning van uw kind

link

Steunpunt mantelzorg

Het steunpunt mantelzorg van Cordaad Welzijn ondersteunt mantelzorgers

link

Vervoer

Heeft u vervoer nodig en bent u niet in staat dit zelf te regelen?

link

Sociaal Raadsliedenwerk

Ondersteuning bij sociaaljuridische vragen over o.a. regels en procedures.

link

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ondersteuning bij ziekte, beperking en ouderdomsverschijnselen

link

Beleidsnota Sociaal Domein

Het Sociaal Beleidsplan geeft tot en met 2023 richting aan onze plannen en doelen. Dit plan hebben we samen met onze inwoners gemaakt. Download het hier! (pdf 7,7MB)

Link

Sport

Informatie over sporten in de gemeente

link

Pagina opties