Documenten Zorg, welzijn en werk

Ter inzage

Inspraak conceptverordening leerlingenvervoer Heeze-Leende 2021

Bekijk document hier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 mei 2021 besloten om de inspraakprocedure te starten voor de conceptverordening leerlingenvervoer Heeze-Leende 2021. De conceptverordening ligt ter inzage van woensdag 19 mei tot en met woensdag 30 juni. U vindt de verordening hieronder.

Inwoners van en rechtspersonen uit Gemeente Heeze-Leende kunnen tot en met woensdag 30 juni een zienswijze schriftelijk of per e-mail indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan via postbus@heeze-leende.nl of postbus 10.000, 5595 GA Heeze. De inspraakreactie dient het volgende te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de zienswijze op de conceptverordening.

Publicatie: Mandaat en Samenwerkingsafspraken 2021 Collectief Vervoer

Bekijk document hier

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij op 28 april 2021 ingestemd hebben met de samenwerkingsafspraken inzake het collectief vervoer en het daarbij behorende mandaat.

Reeds op 1 december 2020 hadden de burgemeesters en wethouders van Heeze-Leende ingestemd met hernieuwde samenwerkingsafspraken en het bijbehorende mandaat. In de overeenkomst was het mandaat opgenomen voor de stuurgroep, om maximaal 10% qua budget, te mogen overschrijden indien nodig, voor de kosten van het contractmanagement. Omdat in de regio niet alle gemeenten akkoord konden gaan met deze paragraaf, is dit aangepast. En zijn de samenwerkingsafspraken en het mandaat opnieuw ter besluitvorming voorgelegd.

Pagina opties