In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop.

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Noodnummer (SpoedvoorJeugd)

In noodsituaties buiten kantooruren kun je bellen met Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant via: 088 0666 999. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar!

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant is het centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren tot 23 jaar betrokken zijn. Het gaat om situaties waarbij de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin in gevaar zijn. SpoedvoorJeugd grijpt in zo’n crisissituatie in en regelt passende vervolghulp voor kinderen, jongeren en het gezin.

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Indien nodig is een medewerker van SpoedvoorJeugd binnen twee uur ter plaatse en wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Wie kan SpoedvoorJeugd bellen?

Kinderen, jongeren of hun ouders uit de regio Zuidoost Brabant kunnen zelf bij een crisis SpoedvoorJeugd bellen. Maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen, jongeren en gezinnen in een crisissituatie te maken krijgt. Bijvoorbeeld lokale wijkteams, huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden.

Pagina opties