Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. De kosten bestaan uit een vast bedrag per maand en een variabel bedrag dat afhankelijk is van het aantal ledigingen. De gemeente Heeze-Leende laat huishoudelijk afval ophalen door het bedrijf Blink.

Voor al uw vragen over afval:

Bekijk de digitale afvalkalender 

Hoe werkt het?

De afvalstoffenheffing wordt geïnd via de voorschotnota van Brabant Water. U betaalt maandelijks of per kwartaal via deze voorschotnota een gedeelte van de aanslag afvalstoffenheffing. Eenmaal per jaar ontvangt u van Brabant Water een jaarafrekening waarop de door u betaalde voorschotten worden verrekend.

Wat moet ik doen?

Verhuizing: Bent u verhuisd? Of heeft u plannen om te verhuizen? Geef de verhuizing door aan Brabant Water.

Kwijtschelding aanvragen: Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing.

Heeft u vragen over de jaarafrekening? Neem dan contact op met de klantenservice van Brabant Water.

Bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing: Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing die in rekening wordt gebracht op uw jaarafrekening van Brabant Water? De gemeente wil graag in overleg met u. Heeft u daarom een vraag over de afvalstoffenheffing, vul dan het reactieformulier in. Samen met u controleren we de nota. Als het nodig is, passen we die aan.

Reactieformulier nota Brabant Water 

Wilt u toch liever formeel bezwaar maken, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de jaarafrekening een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Heeze-Leende. 

Bezwaar maken

De tarieven (2023+2024) voor afvalstoffenheffing zijn:

Vastrecht per jaar€ 132,00
GFT 25 liter€ 1,90 per lediging
GTF 140 liter€ 1,90 per lediging
GFT 240 liter€ 3,00 per lediging
Rest 40 liter€ 5,05 per lediging
Rest 140 liter€ 12,65 per lediging
Rest 240 liter€ 22,75 per lediging
Ondergronds€ 1,90 per lediging