Wilt u een of meerdere woningen bouwen?

Er komen regelmatig verzoeken bij de gemeente binnen om bestaand vastgoed of lege plekken te transformeren naar onder andere woningen, zorghotels etc.

Om deze initiatieven objectief te kunnen beoordelen heeft het college een afwegingskader opgesteld.

Het is de bedoeling dat dit afwegingskader een hulpmiddel biedt om met burgers, de markt, vastgoedeigenaren en andere initiatiefnemers (waaronder de gemeente zelf) in gesprek te gaan over planoptimalisaties, transformaties, fasering en de gewenste kwaliteit. Dit gebeurt door elk plan aan de hand van een aantal vragen te beoordelen. Deze vragen vindt u in dit nieuwe afwegingskader dat u hieronder kunt downloaden. Wilt u meer weten over onze woonvisie? Ga dan naar de pagina woonvisie.

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J. van den Boomen (040 224 1553) of per mail woningbouw@heeze-leende.nl