Nieuwe woningbouwplannen worden in principe getoetst aan het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast wat er ergens gebouwd kan worden en hoe de ruimte gebruikt mag worden. Alle vastgestelde plannen van de gemeente zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Zie hiervoor ook op deze website onder Ruimtelijke plannen https://www.heeze-leende.nl/ruimtelijke-plannen(externe link)

Ook als de nieuwe woningbouwplannen niet passen binnen deze bestemmingsplannen, is het mogelijk dat de gemeente toch medewerking hieraan wil verlenen om in te kunnen spelen op de woonbehoefte op de lange termijn. Hiervoor heeft de gemeente diverse beleidsstukken opgesteld.

Hieronder treft u de meest relevante stukken aan waaraan nieuwe woningbouwinitiatieven getoetst zullen worden. Tevens treft u hieronder de stand van zaken voor wat betreft woningbouw aan en andere woonbeleidsstukken.

Voor meer informatie over het algemene woonbeleid kunt u terecht bij onze beleidsadviseur Wonen op telefoonnummer 040 224 1537.

Voor meer informatie over (nieuwe) woningbouwinitiatieven kunt u terecht bij onze Woningbouwregisseur Jeroen van den Boomen op telefoonnummer 040 224  1553 of via mailadres: woningbouw@heeze-leende.nl.