Soms zorgt de schaduw van bomen ervoor dat zonnepanelen minder elektriciteit opwekken. We krijgen regelmatig de vraag of deze bomen daarom gekapt of gesnoeid kunnen worden. Dat vinden we geen goed idee en daarom kappen we deze bomen op onze grond niet. Je leest hier waarom.

Groen is belangrijk voor onze gemeente

Bomen, planten, struiken en gras oftewel: groen, is belangrijk voor onze gemeente. Zo haalt groen het broeikasgas CO2 uit de lucht, levert het zuurstof en zorgt voor een betere lucht. Daarmee is groen goed voor de gezondheid van onze inwoners.

Ook zorgt groen voor verkoeling op hete dagen én het vermindert de kans op wateroverlast omdat de groeiplaatsen het regenwater beter vasthouden. Voor nu en toekomstige generaties zijn we dan ook zuinig op dit groene kapitaal. 

Ecosysteemdiensten

Zonnepanelen en openbaar groen

Hoe we omgaan met zonnepanelen en openbaar groen, staat uitgelegd in het groenbeleid van de gemeente. We hanteren verschillende uitgangspunten als het gaat om nieuwe en bestaande situaties.  

Nieuwbouwlocaties

Op nieuwbouwlocaties streeft de gemeente naar een goede verhouding tussen groen en bebouwing. Bij de aanplant van bomen wordt rekening gehouden met de komst of aanwezigheid van zonnepanelen op woningen en overige panden. Als gekozen moet worden tussen aanplant van bomen en het rendement van zonnepanelen, dan heeft het belang van bomen voorrang. Wel kijken we of met kleine aanpassingen beide beter kunnen samengaan. Als inwoner bepaal je zelf of het plaatsen van zonnepanelen op jouw woning rendabel is. 

Bestaande situaties

In bestaande situaties verwachten we dat je bij de plaatsing van zonnepanelen rekening houdt met de bestaande bomen (en hun groei). Als blijkt dat door de bomen het rendement van zonnepanelen lager wordt, dien je zelf de afweging te maken of het plaatsen van zonnepanelen zinvol is. Je kan geen rechten laten gelden op een maximaal rendement als in de directe omgeving van het gebouw bomen staan. 

Zonnepanelen bij herinrichting openbare ruimte

Bij een herinrichting van de openbare ruimte waarbij het bestaande groen verandert, geldt het uitgangspunt ‘nieuwbouwlocaties’. Wanneer bij herinrichting de bestaande bomen worden behouden, geldt het uitgangspunt ‘bestaande situaties’. 

Bomen op eigen grond kappen

Voor sommige bomen die op eigen terrein staan heb je een kapvergunning nodig. Wil je een boom kappen die te veel schaduw op de panelen geeft, check dan altijd of je een vergunning nodig hebt via de website van de gemeente Heeze-Leende.

Schaduw

Een beetje schaduw op zonnepanelen hoeft niet erg te zijn. Zonnepanelen wekken ook in de schaduw nog wat elektriciteit op. Uiteraard wel minder dan zonder schaduw en de terugverdientijd wordt langer, maar toch zijn er wel mogelijkheden om de opbrengst te verbeteren.

Vraag je zonnepaneleninstallateur om een schaduwberekening en een goed advies. Hulp nodig bij het vinden van een goede zonnepaneleninstallateur? Neem daarvoor contact op met het Regionaal Energieloket(externe link). Zij helpen je graag en gratis op weg. 

Nieuwsgierig of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen? Kijk dan op Zonnedakje(externe link)

Vragen?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Mike Stoffels (Afdeling Groenbeheer) van de gemeente Heeze-Leende via m.stoffels@heeze-leende.nl