De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Redenen om bouwtekeningen of bouwplannen in te zien zijn bijvoorbeeld:

  • U wilt uw eigen huis gaan verbouwen
  • U gaat een huis kopen en u wilt hier informatie over

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via het algemene nummer 040-2241400.

Voor eventuele kosten kunt u ook contact opnemen met het genoemde algemene nummer.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Bekijk bekendmakingen Gemeente Heeze-Leende