Duurzaamheidsbeleid

Op 14 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de het ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Heeze-Leende’ vastgesteld. Het duurzaamheidsbeleid is gezamenlijk met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden tot stand gekomen.

Het belang van gedragen duurzaamheidsbeleid

Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaarser, de biodiversiteit loopt terug en wij hebben te maken met extreem weer. De gevolgen zijn voor iedereen merk- en voelbaar. Het stoppen van de klimaatveranderingen en het uitputten van de aarde is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De toekomst van de generaties na ons ligt in onze handen. Daarom is een breed gedragen beleid met doelstellingen, opgesteld ‘voor en door’ de gemeenschap noodzakelijk.

Het duurzaamheidsbeleid is de ‘kapstok’ voor vijf thema’s: de energietransitie, de materiaaltransitie, mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voor elk van deze thema’s werken wij verder aan uitvoeringsplannen, zodat de wensen en ambities uit het beleid ook werkelijkheid worden in de komende jaren.

Om tot concrete acties te komen, is gezamenlijk met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden een plan van aanpak Energietransitie en een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en Biodiversiteit gemaakt.

Op deze internetpagina vindt u meer informatie van concrete acties uit het plan van aanpak Energietransitie zoals de 'Regionale Energiestrategie' de 'Warmtetransitie' en 'Energie besparen doe je zo!'.

  • Regionale Energiestrategie

    Lees hier alle informatie over de Regionale Energiestrategie (RES).

  • Warmtetransitie

    Hoe zorgen we ervoor dat we in Heeze-Leende in 2050 geen aardgas meer gebruiken? Dat leggen we vast in een visie.