Hoe zorgen we ervoor dat we in Heeze-Leende in 2050 geen aardgas meer gebruiken? Dat leggen we vast in een visie.

Een duurzame manier van verwarmen

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door iets anders. Dat gebeurt buurt voor buurt. Alle gemeenten moeten voor 1 januari 2022 een plan maken hoe zij op een andere manier de huizen gaan verwarmen. Dit plan heet een ‘Transitievisie Warmte’. Op 31 mei 2021 is de Transitievisie Warmte door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Heeze-Leende wil stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen en samen met inwoners een duurzame toekomst tegemoet gaan.

Waarom stoppen met aardgas?

Al sinds de jaren ‘60 gebruikt bijna iedereen in Nederland aardgas uit Groningen om zijn huis te verwarmen, te douchen en te koken. Maar dat gaat veranderen. Aardbevingen dwingen ons te stoppen met Gronings gas. Daarnaast verandert het klimaat. Het is noodzakelijk de CO2-uitstoot terug te dringen en gebruik te maken van duurzame brandstoffen.

Wat betekent stoppen met aardgas?

Stoppen met aardgas wil zeggen dat we op een andere manier gaan koken, onze huizen verwarmen en douchen. Koken kan met een inductiekookplaat of elektrische kookplaat. Voor de verwarming en warm water zijn er veel technieken. Bijvoorbeeld een aansluiting op een warmtenet (ook genoemd: stadsverwarming), een warmtepomp of duurzaam gas.

Wat staat er in een Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte beschrijft per buurt welke techniek het meest geschikt is. Dat kan per buurt verschillen. Soms zijn er meerdere technieken geschikt voor een buurt. Daarnaast staat in de Transitievisie Warmte welke oplossingen het beste passen bij de Heeze-Leende en de uitgangspunten van de gemeente: betrouwbaar/betaalbaar voor iedereen/ duurzaam. Bij het maken van de visie gaat de gemeente in gesprek met bewoners en bedrijven. Ook werken we intensief samen met woningcorporaties en de leveranciers van het aardgas- en elektriciteitsnet in Heeze-Leende. De visie is nog niet definitief: er is nog geen besluit genomen welke buurten wanneer van het aardgas gaan.

Verkenningsbuurten

We gaan in een aantal buurten meer onderzoek doen. De onderzoeken moeten uitwijzen of er een nieuwe betaalbare, betrouwbare en duurzame manier van verwarmen in de buurt mogelijk is. Bewoners en bedrijven uit de wijk kunnen meedenken tijdens dit onderzoek. De voorkeuren van bewoners en bedrijven in de buurt spelen een belangrijke rol bij de keuze.

Wijkuitvoeringsplan

Nadat er een visie is gemaakt en onderzoek is gedaan, werkt de gemeente samen met inwoners en lokale partijen aan plannen per buurt. Dit noemen we wijkuitvoeringsplannen. Pas met een goed wijkuitvoeringsplan, waarin inwoners en betrokkenen zich herkennen, wordt besloten dat een buurt van het aardgas afgaat.

De transitievisie Warmte is tot stand gekomen door inwoners.

Verduurzaming monumentaal pand

Als u eigenaar bent van een monumentaal pand in de gemeente Heeze-Leende is besparen op de energiekosten heel goed mogelijk. Meer informatie over deze mogelijkheden en subsidieregelingen lees je hier.

Download hier de Transitievisie Warmte

Webinar 12 april 2021

Vragen?

Heeft een vraag? Stel ze via het energieloket (energieloket@heeze-leende.nl).  Wellicht staat het antwoord in onderstaande document:

Webinar 26 november 2020