Wat is het?

Melding voorgenomen partnerschap of huwelijk

Wat leuk dat u uw partnerschap laat registreren of gaat trouwen in onze gemeente. Alvast gefeliciteerd met deze grote stap! Voordat dit feestelijke moment aanbreekt, doet u eerst een melding van voorgenomen partnerschap of huwelijk. Dit moet uiterlijk twee weken voor de datum van uw ceremonie, dit kan direct online of op afspraak. Let op: Bent u (of allebei) in het buitenland geboren of heeft u in het buitenland gewoond? Dan zijn mogelijk meer documenten nodig. Neemt u in dat geval altijd contact op met de gemeente.

Informatie

Wilt u vooraf informatie wat de mogelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Ans Damen. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 06-53251382.

Wat moet ik doen?

Direct melden

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link);  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

In de gemeente Heeze-Leende geldt het volgende:

Voordat het partnerschap geregistreerd kan worden in de gemeente Heeze-Leende, moet u eerst de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Melding voorgenomen partnerschap

U doet melding van het voorgenomen geregistreerd partnerschap of huwelijk in de gemeente Heeze-Leende. Dit doet u via de website www,heeze-leende.nl / Trouwen en Geregistreerd partnerschap / Direct melding doen. U logt beiden in met DigiD.Verder heeft u nodig:

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner*
 • geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen*
 • inlogcodes voor IDeal (voor betaling van de gemeentelijke legeskosten)

* de legitimatiebewijzen moeten worden geüpload tijdens de melding.

Stap 2: Ceremonie, datum, tijd en locatie

U bepaalt zelf de gewenste huwelijksceremonie, datum, tijd en locatie.

Gemeente Heeze-Leende kent 3 soorten ceremonies namelijk:

 • Uitgebreide ceremonie
 • Eenvoudige ceremonie
 • Kosteloze ceremonie

Voor meer informatie, zie: Soorten ceremonies.

Informatie: Wilt u vooraf informatie wat de mogelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Ans Damen. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 06-53251382.

Stap 3: De Trouwambtenaar/ Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)

Bij het doen van de online aangifte kunt u uw voorkeur op geven van de trouwambtenaar/BABS. Wij proberen met uw keuze rekening te houden, maar kunnen dit niet garanderen. De trouwambtenaar/BABS neemt zelf 3 tot 4 weken voor het huwelijk contact met u op voor het voorgesprek. Meer informatie over onze trouwambtenaren/BABS, zie: trouwambtenaren. (Klik op het ^ op de foto, voor meer info).

Stap 4: De partnerschapsregistratie

Bij de partnerschapsregistratie hoeft u elkaar geen jawoord te geven op de vraag of u elkaar aanneemt tot partners en de wettelijke plichten zullen vervullen. Dit mag wel. De trouwambtenaar van de burgerlijke stand (babs) spreekt vervolgens uit dat het partnerschap is geregistreerd. De partners, de getuigen en de ambtenaar tekenen de akte van partnerschapsregistratie. Daarna ontvangt u eventueel een partnerschapsboekje.

Stap 5: Gebruik achternaam veranderen

Als u geregistreerd partner of getrouwd bent, kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen door de gemeente. U kunt dan kiezen voor:

 • alleen uw eigen achternaam
 • alleen de achternaam van uw partner
 • de achternaam van uw partner gevolgd door uw eigen achternaam
 • uw eigen achternaam gevolgd door de achternaam van uw partner

Let op! Dit is niet hetzelfde als uw eigen achternaam veranderen, omdat u de achternaam van een andere ouder wilt of omdat uw achternaam een gekke betekenis heeft.

Meer informatie hierover vindt u op Gebruik achternaam veranderen.

Wat heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.

Het is mogelijk dat niet alle persoonsgegevens van u bekend zijn. De gemeente neemt dan contact met u op voor het overleggen van de juiste documenten.

Het kan zijn dat het verkrijgen van de juiste documenten, zeker vanuit het buitenland, langere tijd in beslag neemt. Doe daarom tijdig uw melding.

Soorten ceremonies

         Een uitgebreide ceremonie wordt voltrokken onder de volgende voorwaarden:

 • Een uitgebreide ceremonie vindt plaats op het gemeentehuis van Heeze-Leende of een aangewezen locatie.
 • Een uitgebreide ceremonie vindt plaats op de tijden genoemd in dit voorstel onder punt 6.1.
 • Een uitgebreide ceremonie wordt gedaan door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Heeze-Leende.
 • Bij een uitgebreide ceremonie wordt een persoonlijke toespraak gehouden. Hiervoor vindt een persoonlijk voorgesprek plaats met de buitengewoon ambtenaar die de ceremonie uitvoert. De ceremonie duurt circa 45 minuten.
 • Bij een uitgebreide ceremonie kan muziek worden afgespeeld bij binnenkomst, het ondertekenen van de akte en het verlaten van de trouwlocatie. Hiervoor dient het partnerschapspaar zelf te zorgen middels afspeellijst via bluetooth, welke op de installatie in de raadzaal kan worden afgespeeld. Op externe locaties zal dit met de beheerder moeten worden besproken.
 • Bij een uitgebreide ceremonie mogen voor de raadzaal maximaal 50 personen aanwezig zijn. Het maximaal aantal gasten op de overige locaties is afhankelijk van de ruimte die is aangewezen als huwelijkslocatie.

          Een eenvoudige ceremonie wordt voltrokken onder de volgende voorwaarden:

 • Een eenvoudige ceremonie vindt plaats op het gemeentehuis van Heeze-Leende in de raadzaal.  
 • Een eenvoudige ceremonie vindt plaats op dinsdag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur
 • Een eenvoudige ceremonie wordt gedaan door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Heeze-Leende.
 • Bij een eenvoudige ceremonie wordt een korte persoonlijke toespraak gehouden. Hiervoor vindt een voorgesprek per mail/telefoon plaats met de buitengewoon ambtenaar die de ceremonie uitvoert. De ceremonie duurt circa 20 minuten.
 • Bij een eenvoudige ceremonie kan muziek worden afgespeeld (geen livemuziek) bij binnenkomst, bij het ondertekenen van de akte en bij het verlaten van de raadzaal. Hiervoor dient het partnerschapspaar zelf te zorgen middels afspeellijst via bluetooth, welke op de installatie in de raadzaal kan worden afgespeeld.
 • Bij een eenvoudige ceremonie mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn.

  Een kosteloze ceremonie wordt voltrokken onder de volgende voorwaarden:
   
 • Een kosteloze ceremonie vindt plaats op het gemeentehuis van Heeze-Leende in een spreekkamer. 
 • Voor de kosteloze ceremonie is tenminste één van de partijen woonachtig en ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Heeze-Leende. 
 • Naast de partners en de ambtenaar van de burgerlijke stand mogen alleen de getuigen aanwezig zijn (maximaal 4).
 • De kosteloze ceremonie wordt voltrokken op de dinsdagochtend om 10.30 uur en om 11.00 uur, tenzij het een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag is in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.  
 • De kosteloze ceremonie wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heeze-Leende.
 • De kosteloze ceremonie duurt circa 10 minuten en beperkt zich tot het uitvoering geven aan de wettelijke formaliteiten (kort welkomstwoord, het eventueel geven van het “ja-woord”, het tekenen van de akte, eventueel wisselen van de ringen en een kort slotwoord).
 • Er is géén persoonlijke invulling mogelijk (géén muziek, géén persoonlijke toespraak, niet strooien van  bloemblaadjes/confetti). 

Wat kost het?

Gemeentehuis

De kosten van een voltrekking huwelijk of de registratie van een partnerschap in het gemeentehuis per 1 januari 2022 bedragen:

Huwelijk/PartnerschapBedragExterne locatieLocatie 1 dag
Maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur€372,50€426,30€638,40
Vrijdag tot 13.00 uur€372,50€426,30€638,40
Maandag t/m donderdag na 17.00 uur€498,35€552,15€764,30
Vrijdag vanaf 13.00 uur€498,35€552,15€764,30
Zaterdag tot 17.00 uur€599,85€651,60€864,75
Zaterdag na 17.00 uur€772,40€826,20€1038,35
Zondag en algemeen erkende feestdag€772,40€826,20€1038,35
Overige gemeentelijke legeskostenBedrag
Eenvoudige ceremonie dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur€158,30
Trouw- of partnerschapsboekje€28,50
Benoeming eigen trouwambtenaar€107,55
Omzetten partnerschapsregistratie in huwelijk – zonder ceremonie. Dit is mogelijk op dinsdag tot en met donderdag tijdens kantooruren.€62,40
Een medewerker van de gemeente als getuige bij het huwelijk.€21,70
De kosten van wijziging van huwelijks-/ partnerschapsdatum.€26,45
De kosten van annulering van huwelijk/ partnerschap tot zes weken vóór de datum.€54,80
De kosten van annulering van huwelijk/ partnerschap binnen zes weken vóór de datum.€105,55
De kosten van een verklaring huwelijksbevoegdheid€27,50

Externe locaties

Indien u trouwt in één van de onderstaande locaties betaalt u altijd bovengenoemde gemeentelijke legesbedragen bovenop de kosten van de zaal- en/of arrangementskosten van de gekozen locatie. Laat u daarom vooraf informeren wat de kosten van de zaal en/of het arrangement zijn, want deze zijn per locatie verschillend.

De kosten zijn in het gemeentehuis zowel per pin als contant te betalen.

Kasteel Heeze

Kosten worden in overleg bepaald. Voor meer informatie, kijk op www.kasteelheeze.nl(externe link)

Klooster Providentia

Op het moment is hiervoor nog geen eigen website. Voor meer informatie, neem contact op met 040 227 90 22.

*Andere locatie

Naast de vaste locaties is het mogelijk om een op door u gewenste locatie ("incidentele locatie") te trouwen. De gemeente brengt hiervoor extra kosten in rekening (bovenop het legestarief voor de huwelijksvoltrekking). De locatie moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u onder het kopje 'Documenten'. De voorwaarden worden door de gemeente getoetst. Met het kunt u een aanvraag doen voor een eigen trouwlocatie.

Aanvullende informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag(externe link).
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.