Gefeliciteerd met jullie beslissing om jullie partnerschap te registreren! Dit is een prachtige stap in jullie leven waar we graag bij willen helpen. Op deze pagina vinden jullie alle benodigde informatie voor het plannen van deze bijzondere dag.

In de gemeente Heeze-Leende geldt het volgende:

Melding voorgenomen partnerschap of huwelijk

Wil je vooraf meer informatie over de diverse mogelijkheden, locaties en/of babsen? Neem dan contact op met onze trouwcoördinator Rianne de Maat. Zij is bereikbaar tussen 13:00 uur en 20.00 uur op telefoonnummer 06-24342294.

Voordat jullie je huwelijk in de gemeente Heeze-Leende kunnen sluiten, moeten jullie enkele stappen doorlopen:

Stap 1: Melding voorgenomen partnerschap

Uiterlijk 14 dagen voor de trouwdatum moeten jullie een melding doen in de gemeente waar jullie willen trouwen. Vergeet niet aan te geven wie jullie getuigen zijn; zij moeten meerderjarig zijn. U logt beiden in met DigiD. 

Voor de melding hebben jullie nodig:

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner*
 • geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen*
 • inlogcodes voor IDeal (voor betaling van de gemeentelijke legeskosten)

* de legitimatiebewijzen moeten worden geüpload tijdens de melding.

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk, vraag je om een "akte van omzetting."

Voorgenomen partnerschap melden

Stap 2: Huwelijksceremonie, datum, tijd en locatie

Bepaal het soort ceremonie, de datum, tijd en locatie

Stap 3: De Trouwambtenaar/ Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)

Bij het doen van de online aangifte kunnen jullie een voorkeur opgeven voor de trouwambtenaar/BABS. We proberen hier rekening mee te houden, maar kunnen dit niet garanderen. De trouwambtenaar/BABS neemt drie tot vier weken voor het huwelijk contact met jullie op voor het voorgesprek. Leer ze hier alvast een beetje kennen! 

Stap 4: De partnerschapsregistratie

Bij de partnerschapsregistratie hoeven jullie elkaar geen jawoord te geven op de vraag of jullie elkaar aannemen tot partners en de wettelijke plichten zullen vervullen. Dit mag wel. De trouwambtenaar van de burgerlijke stand (babs) spreekt vervolgens uit dat het partnerschap is geregistreerd. De partners, getuigen en ambtenaar tekenen de akte van partnerschapsregistratie. Daarna ontvangen jullie eventueel een partnerschapsboekje.

Stap 5: Gebruik achternaam veranderen

Als jullie geregistreerd partner zijn, kunnen jullie de gemeente vragen om jullie achternaam te veranderen. Jullie hebben verschillende opties, maar let op: dit is anders dan het wijzigen van je achternaam om bijvoorbeeld de achternaam van een andere ouder aan te nemen.

We raden aan om tijdig de juiste documenten te verzamelen, vooral als deze uit het buitenland moeten komen. Zo kunnen jullie zonder zorgen toewerken naar jullie grote dag!

Meer informatie hierover vindt u op Gebruik achternaam veranderen.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Wat heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.

Het is mogelijk dat niet alle persoonsgegevens van u bekend zijn. De gemeente neemt dan contact met u op voor het overleggen van de juiste documenten.

Het kan zijn dat het verkrijgen van de juiste documenten, zeker vanuit het buitenland, langere tijd in beslag neemt. Doe daarom tijdig uw melding.

Aanvullende informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.