De mens heeft het landschap in Nederland door de eeuwen heen naar zijn hand gezet. Het is dooraderd met dijken, vaarten, terpen, verdedigingslinies, landgoederen, dorpen en steden. Cultureel erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van deze leefomgeving, die nog altijd in ontwikkeling is.

De overheid zet zich in voor het behoud van het cultuurlandschap door veranderingen daarin te begeleiden. Zo blijft de geschiedenis van onze leefomgeving herkenbaar. Voor het in stand houden van het groen erfgoed zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar. 

Met beleid en visie willen we samen met de belanghebbenden een toekomstbestendige balans vinden tussen natuur, landbouw, erfgoed, wonen, werken en recreatie. Wij werken naar een vitaal landelijk gebied. In de omgevingsvisie staat de koers voor de grootschalige natuurgebieden en beekdalen omschreven. 

Wil jij het landschap mooier maken? Om landschapsontwikkeling door boeren en burgers in het buitengebied van Brabant te stimuleren is er de Stimuleringsregeling Landschap. Of kijk op de site van Kleinschalige Cultuurlandschap die hulp biedt bij het (her)inrichten van tuinen en kleine landschappen.