Heeze-Leende is trots op haar buitengebied

We wonen en leven in een uniek stukje Nederland. Met veel natuur en een bijzonder buitengebied. Daar hechten we allemaal veel waarde aan. Er zijn dan ook veel partijen die een deel van het buitengebied gebruiken. Maar het karakter van onze natuur en buitengebied staan onder druk. Met beleid en visie willen we samen met de belanghebbenden een toekomstbestendige balans vinden tussen natuur, landbouw, wonen, werken en recreatie.

De natuurgebieden in Nederland, ook in Heeze-Leende, hebben onze hulp nodig

Er zijn maatregelen nodig. Deze gaan vooral over vernatting van de natuur en over minder stikstof. Om deze uitdagingen aan te gaan, is nauwe samenwerking essentieel tussen inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en de gemeente. Samen kunnen we onze waardevolle landbouwgebieden behouden en een balans vinden tussen het groene karakter, wonen, werken (inclusief landbouw) en recreatie.

Paaldijk, fotograaf Karen Denton

Omgevingsvisie

Ontdek hoe we deze uitdagingen aangaan en hoe we willen omgaan met ons buitengebied. Het staat beschreven in onze omgevingsvisie. Onderaan deze pagina vindt u een verwijzing naar de pagina die over de omgevingsvisie gaat.

De stand van zaken

Op gebiedsniveau hebben we al een en ander gedaan en gaan we nog veel doen. In overleg met de betrokkenen ontwikkelen we plannen en oplossingen die een antwoord kunnen zijn op de uitdagingen waar we voor staan. 

Vragen of interesse in een gesprek

Heeft u nog vragen? Of woont u in het buitengebied en heeft u interesse in een gesprek?

Neem dan contact op met de contactpersonen voor het landelijk gebied Joris Mol of Karen Denton via vitaallandelijkgebied@heeze-leende.nl 

Participatieroute: samen werken aan een vitaal landelijk gebied

 1. Momenteel bezig: april 2022 tot nu Keukentafelgesprekken

  Keukentafelgesprekken

 2. Afgerond: Vaststelling Omgevingsvisie -

  Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad

 3. Afgerond: Rapport gedeeld met de gemeenteraad

  2022-2023 De bevindingen uit het project zijn gebundeld in een rapport. Het rapport is gedeeld met de gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan is besloten om de keukentafelgesprekken te blijven voeren met de inwoners van het buitengebied.

 4. Afgerond: Informatie avond -

  Informatieavond in dorpshuis Valentijn in Sterksel voor de agrarisch ondernemers. Met presentaties over het project, regelingen van de provincie en de omgevingsvisie van de gemeente Heeze-Leende.

 5. Afgerond: Start project transitie landelijk gebied

  In 2021 is gestart met een project voor de transitie van het landelijk gebied en de positie van de agrarisch ondernemers (als voorbereiding op de Structuurvisie 2013-2030).

  Er is een enquête uitgezet en vervolgens zijn er keukentafelgesprekken gevoerd.

 6. Afgerond: Vaststelling duurzaamheidsbeleid gemeente heeze-Leende -

  gemeenteraad stelt het ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Heeze-Leende’ vast: inzetten op duurzame landbouw en dit actief faciliteren. De gemeente Heeze-Leende groen houden met een prominente plaats voor de agrarische activiteiten.