Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Trouwen

 • Wat is het?

  Door de maatregelen rondom het coronavirus geldt voor trouwen:

  • Bij het geven van het ja-woord zijn het bruidspaar, de getuigen en de BABS (dus maximaal 7 personen).
  • De richtlijnen van het RIVM gelden ook tijdens het geven van het ja-woord. Heel erg vervelend, maar het is voor ieders bescherming.
  • De voorkeur gaat uit naar korte ceremonie met korte speech, zoals bij gratis trouwen. Dit om het contactmoment zo kort mogelijk te houden..
  • Voor de ceremonie nemen we contact met u op  met de vraag of alle aanwezigen geen verschijnselen tonen. Anders huwelijk alsnog annuleren!

  Thuisbezoeken

  Uitgangspunt is geen huisbezoeken met bruidsparen.  De BABS gaat telefonisch/beeldbellen in gesprek met het bruidspaar.


  Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

  Bel de trouwcoördinator op 06 5325 1382

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

  In de gemeente Heeze-Leende geldt het volgende:

  Voordat het huwelijk gesloten kan worden in de gemeente Heeze-Leende, moet u eerst de volgende stappen doorlopen:

  Stap 1: Huwelijksdatum, tijd en locatie

  U bepaalt zelf de gewenste huwelijksdatum, tijd en locatie. Deze legt u vast in overleg met de coördinator Huwelijken, Ans Damen. Zij geeft uitleg en antwoord op uw vragen m.b.t. het sluiten van uw wettelijk huwelijk. Neem telefonisch contact op met Ans Damen op 06 5325 1382 (te bereiken tijdens kantooruren).

  Stap 2: Melding voorgenomen huwelijk

  U doet melding van het voorgenomen huwelijk in de gemeente Heeze-Leende. Dit doet u met het formulier "melding voorgenomen huwelijk" onder het kopje "documenten". Dit formulier kan schriftelijk ingediend worden, maar kan ook persoonlijk ingeleverd worden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij onze gemeente. Voeg bij de aanvraag de bestanden die onder het kopje "wat heb ik nodig?" staan.

  Stap 3 : De Trouwambtenaar (babs)

  De coördinator Huwelijken wijst een trouwambtenaar (babs) aan u toe. De trouwambtenaar neemt zelf 3 tot 4 weken voor het huwelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een uitgebreid persoonlijk gesprek. Tijdens deze afspraak worden uw persoonlijke wensen besproken.

  Stap 4: De huwelijksvoltrekking

  De huwelijkssluiting bestaat uit het ja-woord van het bruidspaar op de vraag of zij elkaar aannemen tot echtgenoten en de wettelijke plichten zullen vervullen. De trouwambtenaar van de burgerlijke stand (babs) spreekt vervolgens uit dat het huwelijk is voltrokken. Het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar tekenen de huwelijksakte. Daarna ontvangt het bruidspaar eventueel een trouwboekje.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Wat heb ik nodig?

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  Het is mogelijk dat niet alle persoonsgegevens van u bekend zijn. De gemeente neemt dan contact met u op voor het overleggen van de juiste documenten.

  Het kan zijn dat het verkrijgen van de juiste documenten, zeker vanuit het buitenland, langere tijd in beslag neemt. Doe daarom tijdig uw melding.

 • Wat kost het?

  Gemeentehuis

  De kosten van een voltrekking huwelijk of de registratie van een partnerschap in het gemeentehuis per 1 januari 2020 bedragen:

  Huwelijk/Partnerschap Bedrag Externe locatie Locatie 1 dag
  Maandag t/m donderdag tijdens kantooruren €357,- €408,- €611,-
  Vrijdag tot 12.30 uur €357,- €408,- €611,-
  Maandag t/m donderdag buiten kantooruren €477,- €528,- €731,-
  Vrijdag vanaf 12.30 uur €477,- €528,- €731,-
  Zaterdag tot 17.00 €573,- €624,- €827,-
  Zaterdag vanaf 17.00 €739,- €790,- €993,-
  Zondag en algemeen erkende feestdag €739,- €790,- €993,-
  Dag waarop gemeentehuis is gesloten €739,- €790,- €993,-

  ​Dinsdag 10.00 uur of 10.30 uur gratis, alleen voor inwoners van Heeze-Leende (maximaal 10 personen inclusief bruidspaar en kinderen)

  * Kiest u voor een eigen locatie? Dan is het derde bedrag van toepassing. Zie de toelichting hieronder bij "andere locatie".

  De kosten van een trouw- of partnerschapsboekje zijn € 27,30.

  De kosten van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn hetzelfde als bovengenoemde kosten. Zonder ceremonie zijn de kosten € 59,50. Dit is mogelijk op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren.

  De kosten van wijziging van huwelijks-/partnerschapsdatum zijn € 26,30.

  De kosten van annulering van huwelijk/partnerschap tot zes weken vóór de datum zijn € 52,-.
  De kosten van annulering van huwelijk/partnerschap binnen zes weken vóór de datum zijn € 100,-

  De kosten van een uittreksel huwelijksbevoegdheid zijn € 24,30.

  Indien u trouwt in één van de onderstaande locaties betaalt u altijd bovengenoemde legesbedragen bovenop de kosten van de zaal- en/of arrangementskosten van de gekozen locatie. Laat u daarom vooraf informeren wat de kosten van de zaal en/of het arrangement zijn, want deze zijn per locatie verschillend.

  De kosten zijn in het gemeentehuis zowel per pin als contant te betalen.

  Kasteel Heeze

  Kosten worden in overleg bepaald. Voor meer informatie, kijk op www.kasteelheeze.nl

  Kapellerput

  Kosten worden in overleg bepaald. Voor meer informatie, kijk op www.kapellerput.nl/trouwen

  Golden Tulip Jagershorst

  Kosten worden in overleg bepaald. Voor meer informatie, kijk op www.goldentulipjagershorst.nl

  Klooster Providentia

  Op het moment is hiervoor nog geen eigen website. Voor meer informatie, neem contact op met 040 227 90 22.

  Andere locatie

  Naast de vaste locaties is het mogelijk om een op door u gewenste locatie ("incidentele locatie") te trouwen. De gemeente brengt hiervoor extra kosten in rekening (bovenop het legestarief voor de huwelijksvoltrekking). De locatie moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u onder het kopje 'Documenten'. De voorwaarden worden door de gemeente getoetst. Met het aanvraagformulier kunt u een aanvraag doen voor een eigen trouwlocatie.

 • Aanvullende info

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Huwelijksvermogensregels

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

 • Verwijzingen

  Meer informatie over Geregistreerd partnerschap in de gemeente Heeze-Leende? Kijk op de pagina Geregistreerd partnerschap

Pagina opties