Trouwen

 • Wat is het?

  Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

  Wat leuk dat u gaat trouwen of uw partnerschap laat registreren in onze gemeente. Alvast gefeliciteerd met deze grote stap! Voordat dit feestelijke moment aanbreekt, doet u eerst een melding van voorgenomen huwelijk of partnerschap. Dit moet uiterlijk twee weken voor de datum van uw ceremonie, dit kan direct online of op afspraak.
   
  Let op: Bent u (of allebei) in het buitenland geboren of heeft u in het buitenland gewoond? Dan zijn mogelijk meer documenten nodig. Neemt u in dat geval altijd contact op met de gemeente.

  Informatie

  Wilt u vooraf informatie wat de mogelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Ans Damen. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 06-53251382.
   


  In verband met het coronavirus gelden voor ceremonies extra maatregelen.

  Voor meer informatie zie de website www.rijksoverheid.nl.

 • Soorten ceremonies

  Gemeente Heeze-Leende kent 3 soorten van ceremonies:

  1. Uitgebreide ceremonie

  Een uitgebreide ceremonie vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis of op een aangewezen locatie. Tijdens de ceremonie wordt een persoonlijke toespraak gehouden. Hiervoor vindt een persoonlijk voorgesprek plaats met de trouwambtenaar van gemeente Heeze-Leende, die de ceremonie uitvoert. U mag een voorkeur aangeven voor de trouwambtenaar. In de Raadzaal mogen maximaal 50 gasten aanwezig zijn. Op locatie is dit afhankelijk van de locatie. Tijdens de ceremonie mag u muziek afspelen. In de Raadzaal kunt u uw mobiele telefoon via Bluetooth koppelen aan de geluidsbox. Op locatie regelt u het daar. De ceremonie duurt ongeveer 45 minuten.

  2. Eenvoudige ceremonie

  Een eenvoudige ceremonie vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de ceremonie wordt een korte toespraak gehouden. Het voorgesprek hiervoor is telefonisch of per mail. Er mogen 15 personen bij de ceremonie aanwezig zijn. Dit is inclusief het bruidspaar en de getuigen. Er wordt een korte toespraak gehouden. De ceremonie duurt ongeveer 20 minuten. De eenvoudige ceremonie is mogelijk op dinsdag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

  3. Kosteloze ceremonie

  Woont een van u in Heeze-Leende dan kunt u ook gebruik maken van een kosteloze ceremonie. De kosteloze ceremonie is mogelijk op maandag om 10.00 uur of 10.30 uur en vindt plaats in een spreekkamer van het gemeentehuis. Er mogen, naast het bruidspaar en de getuigen (2 of 4), geen gasten aanwezig zijn. De ceremonie is kort met uitsluitend de formaliteiten en duurt ongeveer 10 minuten.

  Informatie

  Wilt u vooraf informatie wat de mogelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Ans Damen. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 06-53251382.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

  In de gemeente Heeze-Leende geldt het volgende:

  Voordat het huwelijk gesloten kan worden in de gemeente Heeze-Leende, moet u eerst de volgende stappen doorlopen:

  Stap 1: Melding voorgenomen huwelijk

  U doet melding van het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap in de gemeente Heeze-Leende. Dit doet u via de website www, heeze-leende.nl / Trouwen en Geregistreerd partnerschap / Direct melding doen. U logt beiden in met DigiD.
  Verder heeft u nodig:

  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner*
  • geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen*
  • inlogcodes voor IDeal (voor betaling van de gemeentelijke legeskosten)

   * de legitimatiebewijzen moeten worden geüpload tijdens de melding.

  Stap 2: Huwelijksceremonie, datum, tijd en locatie

  U bepaalt zelf de gewenste huwelijksceremonie, datum, tijd en locatie.

  Gemeente Heeze-Leende kent 3 soorten ceremonies namelijk:

  • Uitgebreide ceremonie
  • Eenvoudige ceremonie
  • Kosteloze ceremonie

  Voor meer informatie, zie: soorten ceremonies. 

  Informatie
  Wilt u vooraf informatie wat de mogelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Ans Damen. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 06-53251382.

  Stap 3: De Trouwambtenaar/ Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)

  Bij het doen van de online aangifte kunt u uw voorkeur op geven van de trouwambtenaar/BABS. Wij proberen met uw keuze rekening te houden, maar kunnen dit niet garanderen. De trouwambtenaar/BABS neemt zelf 3 tot 4 weken voor het huwelijk contact met u op voor het voorgesprek. Meer informatie over onze trouwambtenaren/BABS, zie: trouwambtenaren. (Klik op het ^ op de foto, voor meer info).

  Stap 4: De huwelijksvoltrekking

  De huwelijkssluiting bestaat uit het ja-woord van het bruidspaar op de vraag of zij elkaar aannemen tot echtgenoten en de wettelijke plichten zullen vervullen. De trouwambtenaar van de burgerlijke stand (babs) spreekt vervolgens uit dat het huwelijk is voltrokken. Het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar tekenen de huwelijksakte. Daarna ontvangt het bruidspaar eventueel een trouwboekje.

  Stap 5: Gebruik achternaam veranderen

  Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen door de gemeente. U kunt dan kiezen voor:

  • alleen uw eigen achternaam
  • alleen de achternaam van uw partner
  • de achternaam van uw partner gevolgd door uw eigen achternaam
  • uw eigen achternaam gevolgd door de achternaam van uw partner

  Let op! Dit is niet hetzelfde als uw eigen achternaam veranderen, omdat u de achternaam van een andere ouder wilt of omdat uw achternaam een gekke betekenis heeft.

  Meer informatie hierover vindt u op Gebruik achternaam veranderen.

 • Documenten

 • Wat heb ik nodig?

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  Het is mogelijk dat niet alle persoonsgegevens van u bekend zijn. De gemeente neemt dan contact met u op voor het overleggen van de juiste documenten.

  Het kan zijn dat het verkrijgen van de juiste documenten, zeker vanuit het buitenland, langere tijd in beslag neemt. Doe daarom tijdig uw melding.

 • Wat kost het?

  Gemeentehuis

  De kosten van een voltrekking huwelijk of de registratie van een partnerschap in het gemeentehuis per 1 januari 2021 bedragen:

  Huwelijk/Partnerschap Bedrag Externe locatie Locatie 1 dag
  Maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur €362,00 €414,00 €620,00
  Vrijdag tot 13.00 uur €362,00 €414,00 €620,00
  Maandag t/m donderdag na 17.00 uur €484,00 €536,00 €742,00
  Vrijdag vanaf 13.00 uur €484,00 €536,00 €742,00
  Zaterdag tot 17.00 uur €582,00 €633,00 €839,00
  Zaterdag na 17.00 uur €750,00 €802,00 €1008,00
  Zondag en algemeen erkende feestdag €750,00 €802,00 €1008,00

  Overige gemeentelijke legeskosten 

  Bedrag

  Eenvoudige ceremonie dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

  € 154,00

  Trouw- of partnerschapsboekje

  €  27,70

  Benoeming eigen trouwambtenaar

  € 104,00

  Omzetten partnerschapsregistratie in huwelijk – zonder ceremonie. Dit is mogelijk op dinsdag tot en met donderdag tijdens kantooruren.

  €  60,50

  Een medewerker van de gemeente als getuige bij het huwelijk. 

  €  21,10

  De kosten van wijziging van huwelijks-/ partnerschapsdatum.

  €  26,70

  De kosten van annulering van huwelijk/ partnerschap tot zes weken vóór de datum. 

  €  53,00

  De kosten van annulering van huwelijk/ partnerschap binnen zes weken vóór de datum. 

  € 102,00

  De kosten van een verklaring huwelijksbevoegdheid

  €  24,60

  Externe locaties
  Indien u trouwt in één van de onderstaande locaties betaalt u altijd bovengenoemde gemeentelijke legesbedragen bovenop de kosten van de zaal- en/of arrangementskosten van de gekozen locatie. Laat u daarom vooraf informeren wat de kosten van de zaal en/of het arrangement zijn, want deze zijn per locatie verschillend.

  De kosten zijn in het gemeentehuis zowel per pin als contant te betalen.

  Kasteel Heeze
  Kosten worden in overleg bepaald. Voor meer informatie, kijk op www.kasteelheeze.nl

  Kapellerput
  Kosten worden in overleg bepaald. Voor meer informatie, kijk op www.kapellerput.nl/trouwen

  Klooster Providentia
  Op het moment is hiervoor nog geen eigen website. Voor meer informatie, neem contact op met 040 227 90 22.

  *Andere locatie
  Naast de vaste locaties is het mogelijk om een op door u gewenste locatie ("incidentele locatie") te trouwen. De gemeente brengt hiervoor extra kosten in rekening (bovenop het legestarief voor de huwelijksvoltrekking). De locatie moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u onder het kopje 'Documenten'. De voorwaarden worden door de gemeente getoetst. Met het aanvraagformulier kunt u een aanvraag doen voor een eigen trouwlocatie.
   

 • Aanvullende info

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Huwelijksvermogensregels

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Pagina opties