Wat is het?

Iedereen heeft wel eens een rekening die langer blijft liggen. Vaak kunt u uw uitgaven tijdelijk aanpassen of wat spaargeld overboeken om het op te lossen. Maar wat als onbetaalde rekeningen zich opstapelen en de schulden een probleem worden? Negeer dat niet. Hoe sneller u ermee aan de slag gaat, hoe eerder u de schulden op kunt lossen. De gemeente kan u daarbij helpen. Vraag daarom vroegtijdig om hulp. Hoe vroeger u er bij bent, hoe groter de kans dat de problemen nog zijn op te lossen.

De gemeente geeft u persoonlijk advies en begeleiding. Hierbij kan het gaan om een betalingsregeling, schuldbemiddeling of schuldsanering, maar ook om tips en adviezen over hoe u beter zicht kunt krijgen op uw inkomsten en uitgaven.

Hoe werkt het?

Heeft u moeite met uw financiële situatie en wilt u daar graag advies of hulp bij? Dan kunt u voor een gesprek terecht bij uw gemeente. Voorwaarde is wel dat u 18 jaar of ouder bent en dat u bij uw gemeente staat ingeschreven.Als u zich aanmeldt maken we direct een afspraak voor een eerste gesprek. In dat gesprek bekijken we samen uw specifieke situatie en wat de mogelijkheden zijn om u te helpen.

Hoe snel heb ik een eerste gesprek?

Een eerste gesprek vindt altijd binnen 4 weken na uw aanmelding plaats. Maar we doen ons best om u zo snel mogelijk te kunnen spreken. In dringende gevallen is dat al binnen 3 werkdagen. Dringend is bijvoorbeeld als u uit uw huis dreigt te worden gezet, of als de gas-, water of elektra aansluiting wordt afgesloten of uw zorgverzekering wordt opgezegd.

Hoe verder na het eerste gesprek?

We kunnen u op veel manieren helpen. Bijvoorbeeld door met u een maandbegroting op te stellen, uw administratie te ordenen of als dat nodig is betalingsregelingen te treffen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat u weer grip krijgt op uw financiën.

Het kan zijn dat uw financiële situatie zodanig is dat een schuldbemiddelingstraject nodig is. Nadat u samen met uw consulent uw financiën heeft geïnventariseerd gaan we dit bemiddelingstraject starten. Ons doel is dat u op termijn weer vrij van schulden bent. Het bemiddelen doet uw consulent niet zelf, we vragen dit aan de Kredietbank Nederland als externe samenwerkingspartner. Uw consulent blijft wel uw aanspreekpunt gedurende het hele traject.

 

Wat moet ik doen?

U kunt zich aanmelden via onze website door te klikken op de button 'Online aanmelden voor schuldhulpverlening' hierboven. Dit kan met en zonder uw DigiD-code.

Kunt u zich niet via onze website aanmelden? Neem dan contact op met een medewerker schuldhulpverlening van de afdeling Werk en Inkomen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 14.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. We staan u graag te woord!
U kunt ook mailen naar: schuldhulpverlening@a2samenwerking.nl 

Aanvullende informatie

Op onderstaande websites staat gratis informatie en vele tips over grip krijgen op geld. Neem eens een kijkje.

Waar kan ik gratis terecht? 

Formulierenspreekuur

Bij het Formulierenspreekuur kunnen mensen terecht voor hulp bij het invullen van (digitale) formulieren. Tijdens dit spreekuur helpen getrainde vrijwilligers bij het invullen van de formulieren. 

Het Formulierenspreekuur (vrije inloop) is iedere dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag bij het Taalpunt in de bibliotheek in Dorpshuis ‘t Perron in Heeze. Op vrijdag in het gemeentehuis in Heeze-Leende.

Op dinsdag is er van 10.30 tot 12.00 uur ook een gratis inloopspreekuur van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) Leende De Schammert in de bibliotheek. Inmiddels is er in het verlengde van het Formulierenspreekuur ook een financieel spreekuur.

Zie ook: www.heeze-leende.nl/het-team-gratis-financieel-spreekuur-perron-heeze

Sociaal Raadsliedenwerk

Informatie of ondersteuning nodig op sociaaljuridisch gebied, zoals inkomen, uitkeringen, belastingen en toeslagen?  
Het Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens helpt graag!   

De diensten zijn gratis en bedoeld voor inwoners van de gemeente Heeze-Leende. 
Meer informatie: www.lumenswerkt.nl. Ook kunt u contact opnemen via sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl of 040-2193300.

De Voorzieningenwijzer

Er zijn veel toeslagen, voorzieningen en regelingen in Nederland waar mensen gebruik van kunnen maken. Heel fijn voor iedereen die het extra geld goed kan gebruiken. Maar hoe weet u nu waar u aanspraak op kunt maken? En hoe dient u een aanvraag in? 
De Voorzieningenwijzer biedt een compleet overzicht van al deze regelingen en maakt het mogelijk om erachter te komen of u ergens recht op hebt.

www.devoorzieningenwijzer.nl

U kunt via onderstaande link zelf een check doen om te zien waar u recht op hebt. En als u wilt, kunt u via de site ook meteen een gratis adviesgesprek aanvragen.

www.datgeldtvoormij.nl

Geldfit

Op Geldfit vind je gratis informatie over geld in jouw situatie. Ze wijzen je de weg met tips of een persoonlijk advies. 

www.geldfit.nl

Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Zij zetten zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes bij onderwijs, sport, zwemles en cultuur.

Contact
Website: www.leergeldgeldrop.nl
Email: info@leergeldgeldrop.nl
Telefoon: 06-22825095 (woensdag tussen 9.30 en 13.00 uur)

Fashioncheques

De gemeente verstrekt eens per jaar voor de feestdagen een fashioncheque van € 150 aan kinderen, van wie we weten dat ze in armoede leven. De bonnen zijn bedoeld voor nieuwe kleren.

Van welke regelingen en voorzieningen kan ik gebruikmaken?

Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen een extra tegemoetkoming krijgen voor stijgende energiekosten. 
Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen de tegemoetkoming automatisch. Andere inwoners, die in aanmerking komen, kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

Een overzicht van alle energieregelingen is te vinden op www.heeze-leende.nl/energieregelingen

Inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.
Meer informatie: www.heeze-leende.nl/individuele-inkomenstoeslag

Collectieve ziektekostenverzekering met premiebijdrage

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn?
Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die de gemeente Heeze-Leende samen met zorgverzekeraar CZ of VGZ aanbiedt. 

Meer informatie: www.heeze-leende.nl/collectieve-zorgverzekering of ga direct naar www.gezondverzekerd.nl

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten, die u zelf niet kunt betalen. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. 

Lees meer over de bijzondere bijstand: www.heeze-leende.nl/bijzondere-bijstand

Voedselbank

De voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De voedselpakketten worden uitgegeven aan mensen die dit hard nodig hebben. Inwoners van Heeze-Leende kunnen terecht in Valkenwaard of Geldrop-Mierlo.

Voedselbank Valkenswaard: www.voedselbankvalkenswaard.nl
Voedselbank Geldrop-Mierlo: www.voedselbank-geldrop-mierlo.nl