Een informatiestand is een kraam waar u informatie geeft en/of spullen verkoopt voor het goede doel of een vereniging. Als u op een openbare plek een informatiestand wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig. U heeft deze vergunning ook nodig als u dit op eigen terrein wilt doen dat grenst aan de openbare weg.

Hoe werkt het?

Bij de toekenning van een vergunning let de gemeente op

  1. De aard, omvang en doel van uw activiteit.
  2. Mogelijke overlast voor omwonenden, voor voetgangers en ander verkeer.
  3. Het straatbeeld.
  4. Bijzondere omstandigheden.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • Waarom u de informatiestand wilt plaatsen.
  • Waar u de informatiestand wilt plaatsen.
  • Het tijdstip of de periode wanneer u de informatiestand gebruikt.

Wat kost het?

Voor de kosten verwijzen wordt verwezen naar de actuele Verordening op de heffing en de invordering van leges.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.