Wat is het?

Ontvangt u een (bijstands)uitkering en daarnaast andere inkomsten? Deze andere inkomsten zijn van belang voor de hoogte van of uw recht op uitkering. Het is daarom belangrijk dat u de hoogte van uw andere inkomsten maandelijks op tijd aan de afdeling Werk en Inkomen doorgeeft.

Welke inkomsten geeft u aan de afdeling Werk en Inkomen door?
Geef alle inkomsten door van uzelf en van uw partner via onderstaande formulieren. Doe dit alleen als wij u dat gevraagd hebben. Ook als u een maand geen inkomsten hebt ontvangen, vult u toch het formulier in. 

Hoe werkt het?

Open hierboven het juiste formulier. Dit is afhankelijk van de uitkering die u ontvangt.

Voor het invullen van het formulier heeft u uw DigiD nodig. Houd ook een bewijsstuk van uw inkomsten bij de hand.

Bij de vraag ‘Wilt u de inkomstenverklaring volledig invullen of heeft u dit al gedaan en wilt u enkel documenten nasturen?’ kiest u voor ‘Inkomstenverklaring volledig invullen’. Vul daarna het formulier volledig in en stuur een bewijsstuk van uw inkomsten mee.

Insturen bewijsstukken
Als u uw inkomsten aan ons doorgeeft moet u een bewijsstuk van uw inkomsten meesturen. Dit kan een salarisstrook, een uitkeringsspecificatie of een ander bewijsstuk van ontvangen inkomsten zijn. Stuur deze als Word-, PDF- of als JPEG-bestand (afbeelding) mee.

Wat moet u doen als u nog geen bewijsstuk van uw inkomsten kunt meesturen?
Vul dan wel de hoogte van uw inkomsten in. Weet u nog niet hoe hoog uw inkomsten zijn? Maak dan een zo goed mogelijke schatting van de hoogte uw inkomsten. Wij brengen de door u opgegeven inkomsten in mindering op uw uitkering. De salarisstrook of uitkeringsspecificatie moet u in ieder geval tegelijk met het formulier Inkomstenverklaring van de volgende maand bij ons inleveren. Als we deze niet hebben ontvangen wordt de uitkering van de volgende maand niet betaald.

Heeft u na het insturen van het formulier uw salarisstrook of uitkeringsspecificatie ontvangen? Dan kunt u deze ook digitaal nasturen. Hiermee voorkomt u problemen door het niet of later ontvangen van uw uitkering.

Nasturen bewijsstuk inkomsten
Open hierboven het juiste formulier. Dit is afhankelijk van de uitkering die u ontvangt.

Voor het invullen van het formulier heeft u uw DigiD nodig.

Bij de vraag ‘Wilt u de inkomstenverklaring volledig invullen of heeft u dit al gedaan en wilt u enkel documenten nasturen?’ kiest u voor ‘Nasturen documenten’. Voeg daarna het bewijsstuk toe en verstuur het formulier.

Moment insturen formulier Inkomsten doorgeven
Het komt regelmatig voor dat we inkomstenverklaringen ontvangen ver voor de inleverdatum. Dit is niet de bedoeling. U weet immers op dat moment nog niet of u in de rest van de maand nog inkomsten gaat hebben. U dient uw formulier Inkomsten in te sturen op de instuurdatum.

Klik hier voor de inlever- en betaaldata van de afdeling Werk en Inkomen.

Wat moet ik doen?

U geeft de inkomsten online door via de button 'Online inkomsten doorgeven' hierboven. Let hierbij op dat u de juiste button gebruikt afhankelijk van welke uitkering u ontvangt. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.