Wat is het?

Sinds 2015 zijn er vier regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In het oude stelsel waren er tien regelingen. Het stelsel is dus eenvoudiger geworden.

De vier kindregelingen die ouders financieel ondersteunen zijn:

 

Kinderbijslag: Sociale Verzekeringsbank
 

Kindgebonden budget: Belastingdienst
 

Kinderopvangtoeslag
 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting : Belastingdienst