Het doel van het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is het bevorderen van veilige en vlotte doorstroming van wegverkeer en treinen op overwegen door middel van innovatieve kosteneffectieve maatregelen, zodat het aantal incidenten of de kans daarop aantoonbaar vermindert. Uitgangspunt is om maatregelen in cofinanciering te realiseren. In de begroting van het Ministerie van I&W is daartoe tot 2028 in totaal € 200 miljoen opgenomen. Met de beoogde cofinanciering door gemeenten is het de ambitie om verbetermaatregelen te treffen in de orde van grootte van € 400 miljoen.

Inzet LVO gemeente Heeze-Leende

De Centrale As kruist de spoorlijn Eindhoven-Weert tussen de huidige overwegen op de Industrieweg en Het Heike. In de plannen is uitgegaan van een ongelijkvloerse kruising met het spoor. Prorail staat het tegenwoordig ook niet meer toe om gelijkvloerse spoorwegoverwegen aan te leggen. De kosten van deze ongelijkvloerse kruising is één van de grote kostenposten waardoor de aanleg van de Centrale As niet eenvoudig is.

De komst van LVO biedt een cofinancieringsmogelijkheid voor de gemeente Heeze-Leende. Zo bekijken we nu in een studie alle overwegen in Heeze-Leende. Dit zijn er maar liefst 10. We onderzoeken, samen met de Provincie en Prorail, of het haalbaar is om bepaalde overwegen op te heffen, of te herinrichten en daarmee verbeteren of misschien afwaarderen tot een overweg voor uitsluitend langzaam verkeer. Hierdoor wordt het misschien mogelijk om een nieuwe ongelijkvloerse overweg te realiseren voor de Centrale As. Uiteraard is er nog niks besloten want dit gaat gepaard met participatie van de gemeenteraad en/of de inwoners en draagvlak is hierin belangrijk. Dit alles in het kader van onze verkeersvisie(externe link).