Wat is het?

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. Belangrijk is het onderscheid tussen restauratie en onderhoud. Hiervoor kunt u informatie inwinnen bij de gemeente. 

Wat moet ik doen?

Ga naar monumenten.nl om te ontdekken welke regelingen van toepassing zijn op uw situatie. 

Instandhoudingssubsidie

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. Daarna kunt u uw subsidie online aanvragen via de onderstaande button.

Aanvraagformulier instandhoudingssubsidie gemeentelijk monument 

Wat heb ik nodig?

Gemeentelijk monument

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

  • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau
  • technische omschrijving van de werkzaamheden
  • foto’s van de bestaande situatie
  • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100)
  • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden (onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel)
  • indien van toepassing een verzoek tot het verkrijgen van een omgevingsvergunningconform Hoofdstuk 5 Erfgoed, artikel 5.3.1. uit de Verordening Fysieke Leefomgeving Heeze-Leende 2024. U dient voorafgaand via het omgevingsloket of bij de gemeente na te vragen of een vergunning noodzakelijk is en zo ja, om welke activiteit het gaat (monument, bouwen, aanleg, sloop/asbest).

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u informatie inwinnen bij de gemeente. Wij kunnen u verder verwijzen naar de juiste organisaties en subsidiemogelijkheden. Houd er rekening mee dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de werkzaamheden.

Uitvoeringsrichtlijnen

Het onderhoud van het monument dient (zo veel waar mogelijk) uitgevoerd te worden conform de uitvoeringsrichtlijnen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorgverwijzing ERM. Het ERM heeft informatiebladen waarop per onderwerp opgesteld wat belangrijk is bij onderhoud, herstel en verduurzamen van monumenten. Het infoblad geeft u in één A4 inzicht in de belangrijkste zaken.
 

Monumentale waarde

Behoud en versterken van monumentale waarden staat in elk restauratie en onderhouds-/herstelproject voorop. Maar hoe maak je dit waar, te midden van allerlei vragen en keuzes? Hiervoor is een restauratieladder opgesteld die u ondersteunt bij het maken van keuzes.