Duurzaamheid moet gaan ‘landen’ in Heeze-Leende. En dat bedoelen wij letterlijk: er moet namelijk op landschappelijk vlak invulling worden gegeven aan de lokale ambities en doelen op het gebied van de energietransitie.

Omgevingstafel energie en landschap

Hiermee gaan wij samen aan de slag. Via de Omgevingstafel energie en landschap willen we verschillende partijen uit de gemeenschap actief betrekken bij het geven van de invulling aan de lokale ambities en doel op het gebied van de energietransitie. Aan deze omgevingstafel zitten partijen die betrokken zijn of belangen hebben bij een duurzaam landschap. Zij krijgen de vrijheid om het nieuwe normaal vorm te geven, zodat het lokale landschap optimaal tot bloei kan komen. Dit willen wij doen door:

  • landbouw die natuur versterkt;
  • participatie die uitvoering versnelt;
  • opwek die leefbaarheid vergroot.

De eerste bijeenkomst heeft in december plaatsgevonden. De partijen die met elkaar in gesprek zijn gegaan zijn: Brabantse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Brabantslandschap, IVN Heeze-Leende, Velt, Heg, Hei en Hoogeind, Bosgroep Zuid, Stichting Nieuwe Natuur, ZLTO Groote Heide, Agrarisch Jongeren Kontact, Brabantsburgerplatform, Dorpsraad Sterksel, Dorpsraad Leende, Kernraad Leenderstrijp, Energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende, Brabant Water en Waterschap De Dommel.

Wij verenigen oude en nieuwe belangen in één kleurrijk, Brabants landschap. Zo werken wij samen aan een leefomgeving die past bij ons allemaal.

In de documenten, onderaan deze pagina, vindt u meer informatie over de Omgevingstafel energie en landschap:

  • Startdocument omgevingstafel en landschap
  • Structuur

Historie

We starten niet vanaf nul, maar bouwen verder op de uitkomsten van voorgaande participatietrajecten. In het ‘Startdocument omgevingstafel energie en landschap’ leest u wat er tijdens de participatietrajecten is opgehaald.

De volgende participatietrajecten zijn al doorlopen:

  • Duurzaamheidsbeleid (2019)
  • Plan van aanpak energietransitie (2019)
  • Plan van aanpak Biodiversiteit en Klimaatadaptatie (2020)