De overgang van fossiele brandstoffen (gas, steenkolen) naar volledig duurzame energie (wind, zon en water). Dit zijn energiebronnen die niet opraken en dus altijd voorhanden zijn om energie op te wekken.