Wat is het?

U mag niet zomaar een uitrit maken naar de openbare weg. Wanneer u voornemens bent een inrit c.q. uitrit te maken of te verbreden moet daarvoor een vergunning aangevraagd worden. Deze aanvraag kunt u doen via het omgevingsloket. https://www.omgevingsloket.nl/(externe link) Aan deze aanvraag zijn leges verbonden.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en indien akkoord zal het aanleggen van de in- of uitrit door de gemeente worden uitgevoerd na betaling van de aanlegkosten.

Let op: deze aanvraag geldt alleen als de inrit c.q. uitrit uitkomt op een gemeentelijke weg. Wanneer sprake is van een ander soort weg dan gelden de regels van de beheerder / eigenaar van de weg, zoals provincie of Rijkswaterstaat.

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen.

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld wanneer u naast het aanleggen van de inrit ook een bouwvergunning wilt aanvragen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het omgevingsloket online doet u dit met 1 aanvraag.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u een aanvraag omgevingsvergunning uitrit aanleggen of veranderen indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Wat heb ik nodig?

  • Foto van de bestaande situatie
  • Schets van de gewenste situatie, voorzien van maatvoering.