Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft (langer dan drie maanden gemiddeld meer dan drie uur per week). Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Wat een mantelzorger precies doet, is bij iedereen anders. De zorg kan bestaan uit huishoudelijke hulp, toezicht en gezelschap, begeleiding bij het vervoer of de administratie. Maar er zijn ook mantelzorgers die helpen bij het douchen, aankleden en naar de wc gaan.

Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze mooie maar soms ook zware taak. Wacht niet tot het te zwaar wordt, maar informeer eens naar de mogelijkheden van ondersteuning.

Wie de Mantelzorg test invult, krijgt antwoord op de vragen: Hoe sta ik ervoor? En waar kan ik terecht voor hulp? Ga naar de mantelzorgtest.

 

Ondersteuning

Mantelzorgondersteuning kan uw zorgtaak lichter maken. Het Steunpunt Mantelzorg van Cordaad Welzijn geeft ondersteuning aan mantelzorgers. U kunt bij het steunpunt terecht voor bijvoorbeeld informatie en advies, lotgenotencontact, cursussen, bijeenkomsten voor mantelzorgers of vervangende mantelzorg (respijtzorg). Het steunpunt kan adviseren bij het aanvragen van hulp of bemiddelen bij een vraag voor vervangende mantelzorg, de Vrijwillige Thuiszorg. Ook voor een luisterend oor kunt u bij een steunpunt terecht.

U kunt ook professionals zoals een mantelzorgcoach of -makelaar benaderen voor ondersteuning. Voor lokale mantelzorgmakelaars kijk op de website van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars. Zie voor meer informatie ook de website van MantelzorgNL

Jonge mantelzorgers

Is er bij jou thuis of in je familie iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak je je daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger.

Soms kun je wel wat hulp gebruiken.

Het kan fijn zijn om voor je familielid te zorgen. Maar soms kan het ook wat te veel worden. Gelukkig hoef je er niet alleen voor te staan. Je kunt voor hulp naar je huisarts gaan, op school naar je mentor, decaan of leraar, of het Sociaal Team in Heeze-Leende (040-2241455 of sociaalteam@heeze-leende.nl). Zij kijken samen met jou hoe ze je kunnen helpen.

Handige websites voor jonge mantelzorgers (tot 25 jaar):

 • MantelzorgNL is een website met basisinformatie voor (jonge) mantelzorgers
 • kopstoring.nl is voor jongeren met een ouder met psychische problemen of een verslaving.
 • mindplatform.nl biedt meer informatie voor familie van mensen met psychische problemen
 • kankerspoken.nl is voor kinderen en jongeren met een ouder met kanker
 • kindertelefoon.nl als je met iemand in vertrouwen wilt praten.

Bekijk op Youtube een animatie om te ontdekken of jij een jonge mantelzorger bent, of hoe het is om een jonge mantelzorger te zijn

Wat moet ik doen?

Heeft u vragen of wilt u een beroep doen op mantelzorgondersteuning neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg van Cordaad Welzijn, tel. 06 5186 1354 of steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl adres dorpshuis 't Perron, Schoolstraat 48, Heeze.

U kunt zich ook bij het Steunpunt Mantelzorg laten registreren als mantelzorger. Het steunpunt kan u dan informeren over bijvoorbeeld de activiteiten of het jaarlijkse Mantelzorg Verwen Menu voor mantelzorgers. Registreren kan via de website van Cordaad Welzijn of neem contact op met het steunpunt.

Meer informatie over mantelzorg en ondersteuning vindt u ook bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mantelzorg NL of op de pagina over respijtzorg.

Mantelzorgwaardering

Jaarlijks wordt in november aan mantelzorgers een blijk van waardering gegeven in de vorm van het Mantelzorg Verwen Menu. Mantelzorgers kunnen hierbij een keuze maken uit een aantal attenties. De uitvoering is in handen van het Steunpunt Mantelzorg. Bent u of kent u een mantelzorger? Voor aanmelding en informatie: steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of tel. 06 51 86 13 54.

Vervangende mantelzorg, ofwel respijtzorg

Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft respijt nodig, tijd voor uzelf: bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dan kunt u een beroep doen op vervangende mantelzorg. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Vervangende mantelzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger, De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

 • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
 • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
 • De vervangende mantelzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.

In de Respijtwijzer van het Steunpunt Mantelzorg vindt u een overzicht van deze vervangende mogelijkheden. De Respijtwijzer vindt u onder het kopje 'documenten'.

Zie ook www.cordaadwelzijn.nl of neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg, steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of 06 51 86 13 54.

Werk en mantelzorg

De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. U kunt verschillende dingen doen om te voorkomen dat u overbelast raakt. Lees meer op de website van MantelzorgNL of neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg van Cordaad.

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene waarvoor u zorgt. Of u woont zelf in deze mantelzorgwoning en zorgt van daaruit voor degene die woont in het bijbehorende huis. U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan laten bouwen. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij uw huis, bijvoorbeeld een garage, laten ombouwen tot mantelzorgwoning.

Een mantelzorgwoning is vaak vergunningsvrij, maar er zijn wel regels. De belangrijkste regels zijn:

 • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
 • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
 • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.
 • U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
 • Laat u een bestaand bouwwerk bij uw huis ombouwen tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang hiervan niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.
 • Kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en woont u buiten de bebouwde kom van een dorp of stad? Dan zijn er geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte.

U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn op www.omgevingsloket.nl. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit online loket.

Neem voor meer informatie contact op met ons team Burgerinformatie, telefoon 040 224 1400, e-mail: postbus@heeze-leende.nl.

Zie voor meer informatie ook de website van MantelzorgNL en de Wegwijzer Mantelzorg onder het kopje 'Documenten'.

Vrijwilligersverzekering

Er is een collectieve vrijwilligersverzekering die ook van toepassing is op mantelzorgers. Bent u mantelzorger? Dan bent u automatisch en gratis verzekerd onder de Vrijwilligerspolis van Vrijwilligersnet Nederland. Voor informatie of indienen van een claim: Kijk op de website van Vrijwilligersnet Nederland of neem contact op via: info@vrijwilligersnetnederland.nl of 040 219 3400.

Wat kost het?

Mantelzorgondersteuning door het Steunpunt Mantelzorg is gratis.

Daarnaast is betaalde mantelzorgondersteuning mogelijk door bijvoorbeeld mantelzorgmakelaars of in de vorm van respijtzorg. Veel zorgverzekeraars kennen hiervoor een vergoeding, vaak in aanvullende zorgpakketten. Soms is ook vergoeding mogelijk voor cursussen of uitstapjes voor mantelzorgers.

Meer informatie hierover vindt u in een vergoedingenoverzicht op de website van Regelhulp of bij uw zorgverzekeraar.

Gemeente Heeze-Leende heeft voor mensen met een minimum inkomen een collectieve ziektekostenverzekering. Deze verzekering kent een vergoeding voor mantelzorgcursussen en voor mantelzorgvervanging. Zie voor meer informatie www.gezondverzekerd.nl of neem contact op via telefoonnummer (040) 208 37 60.