De ontwikkelvisie is vastgesteld

Het is al weer even geleden, maar in 2021 hebben we een vlekkenplan voor de omgeving van het gemeentehuis gepresenteerd. Op basis hiervan is, zoals gepland, destijds gestart met een stedenbouwkundig plan. 

Behouden in plaats van vervangen

Onderdeel van het vlekkenplan was een nieuw centrumgebouw op de locatie van de voormalige Rafaelschool (het Zuidzorgpand) en het St. Maartenshuis (de voormalige brandweerkazerne). Uit onderzoek bleek vervolgens dat beide panden zowel bouwkundig als cultuurhistorisch waardevol zijn. In plaats van (gedeeltelijke) sloop, kwam uit het onderzoek naar voren om beide panden te behouden. Wij als gemeente hebben dat advies overgenomen. Het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan is dan ook niet afgerond. In plaats daarvan is de input die al verzameld was, verwerkt tot de ontwikkelvisie die er nu ligt.

De ambitie van gemeente Heeze-Leende bij de ontwikkelvisie

De ambitie voor het gemeentehuisplein en –tuin is om te komen tot een prettig verblijfsgebied, met ruimte voor groen en ontmoeten, waarbij de auto een minder dominante rol heeft. Ook is het belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor evenementen, zoals de kermis en Brabantsedag.

Ontwikkelvisie voor gemeentetuin en -plein is vastgesteld

In juni 2023 heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie voor het gebied vastgesteld. We gaan dan ook verder met de uitwerking van deze visie en starten met twee onderdelen, het plein voor het gemeentehuis en het St. Maartenshuis. Deze ontwikkelvisie kan hieronder worden bekeken.

Ontwikkelvisie tuin en plein

Interne verhuizing en kleine verbouwing

Het St. Maartenshuis wordt nu gebruikt door jongerenwerk (achterin) en Kunstkring Eymerick (voorin en boven). Op dringend verzoek van jongerenwerk vindt er een interne verhuizing en kleine verbouwing van het pand plaats. Jongerenwerk kan haar werkzaamheden beter uitvoeren als zij meer ruimte hebben en een prominentere plaats in het gebouw hebben. Op korte termijn zullen zij dan ook naar de voorkant van het gebouw verhuizen en de Kunstkring naar de achterzijde.

Onderzoek naar invulling op lange termijn

Nog dit jaar starten we met een herbestemmings- en verduurzamingsonderzoek voor het St. Maartenshuis. We willen onderzoeken wat voor de lange termijn een goede invulling voor het pand is, vanuit maatschappelijk en financieel oogpunt. Voor het onderzoek is subsidie aangevraagd voor een deel van de kosten bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

We zoeken voor de nieuwe bestemming energie en inspiratie 

Daarom organiseren we huiskamersessies op:

 • Zaterdag 17 februari van 13:00-16:00 in het Sint Maartenshuis, gemeentehuistuin Heeze
 • Dinsdag 20 februari van 19:00-21:00 in het Sint Maartenshuis, gemeentehuistuin Heeze

Vooraf aanmelden is niet nodig. Bent u verhinderd, maar heeft u toch een goed plan? Als u niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u tot 1 maart een mail sturen aan centrumontwikkeling@heeze-leende.nl met daarin een beschrijving van uw plan. Wij zorgen ervoor dat het initiatief bij Toon Iding, Iding Herbestemming Erfgoed, terecht komt en dat u reactie ontvangt.

Waar moet een goed idee of plan voor het St. Maartenshuis rekening mee houden? 

Het St. Maartenshuis heeft in z’n verleden al bewezen voor veel doeleinden geschikt te zijn. Toch zijn er een paar zaken om rekening mee te houden. De ontwikkeling van het pand moet in ieder geval bijdragen aan de leefbaarheid van het centrum van Heeze of een toevoeging zijn aan het groene en recreatieve karakter van Heeze-Leende. De oppervlakte van het pand is ca. 450 m² waarvan 150 m² op de verdieping.

Toegestaan zijn:

 • Detailhandel
 • Dienstverlening
 • Daghoreca
 • Kantoorbestemmingen
 • Maatschappelijke voorzieningen

Ook initiatieven die hier niet binnen passen kunnen gedeeld worden. We willen in ieder geval geen woningen of appartementen toevoegen. 

Gemeentehuisplein: prettig verblijven met ruimte voor evenementen

In de ontwikkelvisie is opgenomen dat het plein voor het gemeentehuis een prettig verblijfsgebied wordt waar zich een dorpshart ontwikkelt met ruimte voor terrassen en groen. De nieuwe inrichting behoudt ruimte voor evenementen, zoals de kermis en tribunes van de Brabantsedag. De parkeerplaatsen worden grotendeels verplaatst naar het parkeer/evenemententerrein aan de achterzijde van het gemeentehuis. In 2024 gaan we hiervoor een ontwerp maken. Bij de start van het ontwerp kunt u tegen die tijd kenbaar maken wat volgens u het belangrijkste voor het plein is en waar we bij het ontwerp rekening mee moeten houden.

De participatieroute: samen naar een nieuwe omgeving gemeentehuisplein en -tuin

 1. Nog te doen: 17 en 20 Februari 2024

  Huiskamersessies 

 2. Afgerond: Ronde Tafel Gesprek is in de maak - December 2023

  Rondetafelgesprek is in de maak

 3. Afgerond: Juni 2023

  Ontwikkelvisie is vastgesteld door gemeenteraad in juni 2023, aankondiging komt in nieuwsbrief centrumontwikkeling

 4. Afgerond: Medio 2023

  Periodiek versturen nieuwsbrief voor geïnteresseerden.

 5. Afgerond: Voorjaar 2023

  Direct belanghebbenden zijn persoonlijk geïnformeerd over de concept ontwikkelvisie

 6. Afgerond: 20 maart 2023

  Inloopbijeenkomst over concept ontwikkelvisie

 7. Afgerond: Najaar 2021

  Presentatie vlekkenplan

 8. Afgerond: Voorjaar 2021

  Variantenstudie invulling gebied voorgelegd aan burgerpanel