Het centrum van Heeze brengt veel mensen samen. Er zijn winkels, restaurants, cafés en tal van andere voorzieningen. En er wonen veel mensen. Het centrum heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld aan de doorgaande weg, waardoor de verkeersdruk bijzonder groot is geworden.  Gemeente Heeze-Leende wil de kwaliteiten van het centrum van Heeze graag behouden én versterken waar dat mogelijk is, zodat het ook in de toekomst voor iedereen een fijne plek blijft.  Met dat doel staan er een aantal projecten in het centrum op stapel, zoals de herinrichting van de Kapelstraat en de Jan Deckersstraat en de ontwikkeling van het gebied rondom het gemeentehuis. 
 
De ontwikkeling van het centrum vindt plaats in samenwerking met u. Als bewoner en gebruiker bent u de belangrijkste gesprekspartner bij het maken van plannen om het centrum van Heeze-Leende verder te laten groeien. Daarom betrekken we u zoveel als mogelijk bij het opstellen van alle plannen en ontwikkelingen. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat we te weinig communiceren. Dat horen we dan graag zodat we onze communicatie daarop kunnen aanpassen. U kunt altijd een bericht sturen naar: centrumontwikkeling@heeze-leende.nl