Herinrichting Kapelstraat en Jan Deckersstraat

De Kapelstraat en de Jan Deckersstraat in Heeze zijn het hart van ons dorp. Er wordt gewoond, gewinkeld en gerecreëerd. Ondanks de aanleg van de randweg, gaat er nog veel doorgaand verkeer door het centrum. Daardoor is het er druk en soms onoverzichtelijk.

Gemeente Heeze – Leende werkt aan de voorbereiding van de herinrichting van de Kapelstraat en Jan Deckersstraat in Heeze. We willen de (verkeers)veiligheid in het centrum borgen en het centrum weer voor iedereen plezierig maken.

De herinrichting heeft de volgende doelen: 

  • Versterken aantrekkelijkheid voor het doen van de dagelijkse boodschappen; 
  • het wordt prettiger om in het centrum te verblijven;
  • hierdoor is het voor ondernemers aantrekkelijk om zich in Heeze te vestigen;
  • het wordt minder aantrekkelijk gemaakt voor het doorgaand verkeer om door het centrum van Heeze te rijden. Hierdoor wordt het doorgaand verkeer gestimuleerd om de randweg te nemen;
  • bezoekers van Kasteel Heeze en de omringende natuurgebieden naar het centrum halen;
  • bijdrage leveren aan de opgave voor klimaatadaptatie en verminderen van hittestress.

We werken in 3 fasen toe naar een herinrichtingsplan 

Fase 1 Onderzoeksfase:  

We verzamelen kaders en uitgangspunten voor het project en stellen deze vast. Denk hierbij aan eisen en wensen ten aanzien van groen, parkeren of duurzaamheid. Deze eisen en wensen worden vastgelegd in een programma van eisen wat wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Fase 2 Variantenstudie:

Met het programma van eisen als leidraad, werken we verschillende varianten uit. De gemeenteraad stelt de variant vast die de voorkeur heeft. De raad houdt hierbij rekening met de gebruikers van de Kapelstraat en Jan Deckersstraat.

Fase 3 Ontwerpfase:

We werken de voorkeursvariant uit tot een (technisch) ontwerp.
 

Fase 1 is gestart

Begin oktober hebben we op drie dagen met een pop up informatiekraam in het centrum van Heeze gestaan. Tijdens deze dagen hebben we ook projectwandelingen gemaakt met inwoners en andere betrokkenen. Op deze manier hebben we veel mensen gesproken en opgehaald wat goed gaat en behouden moet blijven, maar vooral ook waar verbeterkansen liggen. Bent u niet in de gelegenheid geweest om ons te bezoeken of wilt u nog iets kwijt? Via onze digitale enquête kan dat alsnog.

Na de inwoners spreken we ook met andere belanghebbenden. We werken vervolgens toe naar een programma van eisen dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bent u niet in de gelegenheid de pop up informatiekraam te bezoeken of wilt u liever digitaal reageren? Via de digitale enquête kunt u ons laten weten wat u graag wilt behouden in het centrum van Heeze en wat u graag verbeterd of veranderd ziet. 

Nieuwsbrief

Via een speciale nieuwsbrief willen we u op de hoogte gaan houden van de voortgang in de Kapelstraat en de Jan Deckerstraat. Via deze link(externe link) kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met onze projectleider José Wilms. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-48433629 of per email jwilms@heeze-leende.nl